Improved Nutrient and Energy Management through Anaerobic Digestion

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Het project INEMAD focust op innovatieve strategieën om landbouwsystemen voor vee- en gewasproductie opnieuw met elkaar te verbinden. INEMAD beantwoordt de vraag: Welke nieuwe methodes en voorzieningen kunnen de recycling binnen deze gespecialiseerde context herstellen?  De onderzoekers gaan uit van een triangulaire uitbreiding van de traditionele landbouwsystemen (plantaardig en dierlijk systeem) met een zogenaamd ‘processing’-systeem. Processing wordt een derde systeem om de landbouwproductiviteit te verhogen en tegelijkertijd de externe energie-input te verlagen en de nutriëntencyclus te sluiten.

  Onderzoeksaanpak
  We verkennen nieuwe energie- en materiaalstromen binnen de landbouwsector (of verbonden met de landbouwsector) en nieuwe mogelijkheden om de relatie tussen vee- en gewasproductie te herstellen. Eerst brengen we de landbouwsystemen en de ‘processing’-systemen in kaart met behulp van stakeholder betrokkenheid en innovatieve strategieën, op zowel het niveau van nutriëntmanagement als op het verwerkingsniveau. Vervolgens zoeken we naar interacties tussen deze systemen die nodig zijn om de strategieën effectief te kunnen realiseren. Ook lichten we het institutionele kader door en gaan we na of er zich wettelijke beperkingen aandienen voor de innovatiestrategieën. Op het einde evalueren we de ontwikkelende strategieën qua sociale aanvaardbaarheid bij de diverse stakeholders. We zoeken de factoren die bij de stakeholders invloed hebben op het al dan niet toepassen van de strategieën.

  Relevantie/Valorisatie
  Dit onderzoeksproject heeft bij zijn afloop zowel technische als economische knowhow opgeleverd over hoe landbouw- en verwerkingsbedrijven hun management kunnen aanpassen om nutriënten efficiënter te gebruiken. De resultaten zijn verhelderend voor beleidsmensen, omdat wij de impact van verschillende beleidsinstrumenten (subsidies, taksen, transportbeleid,…) op het gedrag van bedrijven en de gehele landbouwsector hebben kunnen beoordelen. De studie heeft blootgelegd wat de meest efficiënte en effectieve beleidsinterventies kunnen zijn om de nutriënten meer duurzaam te gebruiken en om technologische verbeteringen te faciliteren. De interactie met stakeholders ten slotte heeft aan het licht kunnen brengen welke factoren precies invloed hebben op hun beslissing om een bepaalde strategie al dan niet te implementeren. Dat is nuttig  om de kans op succes van toekomstige innovatiestrategieën te verhogen.
  AcroniemINEMAD
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/04/1231/03/16

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.