Improvement of regional prosperity through better resource utilization on dairy farms and stakeholder cooperation

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Hoe kunnen we een milieuvriendelijke en economisch vitale melkveehouderij in Noordwest-Europa bevorderen, en zo de plattelandsgemeenschappen in deze regio’s versterken? Het project DAIRYMAN (afkorting voor ‘dairy management’) beantwoordt deze centrale onderzoeksvraag door lokaal de meest interessante ervaringen en praktische technieken te verzamelen. Doel is om ze vervolgens uit te wisselen tussen de 3 geselecteerde stakeholdersgroepen, nl. de specifieke regio’s, een aantal commerciële voorloperbedrijven en de zogenaamde Kennis Transfer Centra (KTC). Typisch voor Dairyman is dus de participatieve wetenschappelijke aanpak. Noordwest-Europa is door gunstige bodem- en klimaatomstandigheden uitermate geschikt voor melkveehouderij. Tegelijk ervaart de melkveesector in elk van de deelregio’s moeilijkheden om de Europese wetgeving te implementeren op een effectieve en sociaal aanvaardbare manier. De duurzaamheid van de sector staat ondermeer onder druk door inefficiënt gebruikte en duurder wordende grondstoffen.

  Onderzoeksaanpak
  Centraal binnen DAIRYMAN staat de uitbouw van een netwerk voor kennisuitwisseling tussen de genoemde betrokkenen. Op de 3 voorgestelde niveaus demonstreren we succesvolle en innovatieve ideeën, samenwerkingsverbanden, onderzoeksinstrumenten en strategieën. We verzorgen de systematische uitwisseling ervan. We plannen o.a. de organisatie op regelmatige basis van discussiegroepen voor een 130-tal geselecteerde voorloperbedrijven, zowel regionaal als interregionaal. We zorgen voor kennisuitwisseling over regionale duurzaamheid en de implementatie van het EU beleid. We genereren voorstellen om deze processen te optimaliseren. We testen op duurzaamheid gerichte innovaties in de praktijk en laten ze evalueren in de Kennis Transfer Centra. We houden demonstraties van de resultaten voor de voorloperbedrijven en het bredere praktijkveld.

  Relevantie/Valorisatie
  Het internationale Dairymanproject heeft een uitgebreide lijst van gunstig geteste innovaties en management-ondersteunende instrumenten voor landbouwers en/of onderzoekers opgeleverd. Die staan beschreven in heldere samenvattende rapporten over duurzame melkveehouderij op regionaal en bedrijfsniveau op de publieke DAIRYMAN website. Het onderzoeksteam is erin geslaagd om de kennisdoorstroming te verhogen door de projectresultaten intensief te verspreiden via vakbladen, open dagen, beurzen en andere fora. Het netwerk van commerciële voorloperbedrijven heeft gediend als voorbeeld voor landbouwers, adviseurs en beleidsmedewerkers tijdens talloze binnen- en buitenlandse bedrijfsbezoeken. Ervaringen uit de Kennis Transfer Centra laten toe om de toekomstige toepassing door de brede praktijk kosteneffectiever en met minder risico te laten plaatsvinden.

  Financiering
  European Union - Other Funding

  Externe partner(s)
  Boerenbond
  Hooibeekhoeve - proefbedrijf voor veehouderij
  Inagro
  Wageningen UR - PRI-Plant Research International
  AcroniemDAIRYMAN
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/091/09/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.