Incubator vooraquacultuur start-ups - Vismijnsite Oostende

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Vlaanderen heeft heel wat academische expertise inzake aquacultuur, maar kent weinig succesvolle
starters en groeiers in het domein van de Blauwe Economie. Risicogeld en goede infrastructuur ontbreken vaak in de opstart fase, waardoor het moeilijk is om tot aan een roderende productiefase te geraken. Bij het Marifishproject werkt men aan mogelijke oplossingen om startups voldoende slaagkansen te bieden om uit te groeien tot een winstgevend bedrijf. 


Onderzoeksaanpak

Er is een multidisciplinair MariFish Inc.-consortium gemaakt. Onder meer met een incubatorruimte en een living lab (met de partners UGent/EFC/OSP) en met technische en biologische expertise in de aquacultuur en aangaande de Blauwe Economie (partners UGent/ILVO) kan het consortium twee aspecten bieden aan startende bedrijven in aquacultuur: het faciliteren van infrastructuur, en het onderbouwen van ondernemersschap. Daarnaast werkt Marifish aan het aspect vermarkten van de kweekproducten.


Relevantie/Valorisatie

Door het clusteren van de kennis en netwerken van de partners ontstaan er synergiën tussen de bestaande en de nieuwe activiteiten. De aanwezigheid van strategisch basis- en toegepast onderzoek bij de kennisinstellingen werkt stimulerend werken voor de technologische en bedrijfsmatige ontwikkeling van de KMO’s en vormt een extra troef bij het aantrekken van start-ups. Dit project moet op termijn bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de aquacultuur binnen Vlaanderen en Europa.


Financiering
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Externe partner(s)
UGent
Vlaamse Visveiling
AcroniemMARIFISH
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/10/2131/12/23

Vlaamse Disciplinelijst

  • Aquacultuur

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.