Indicatorenset voor duurzame gewasbescherming

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Hoe kan de duurzaamheid van de gewasbescherming op land- en tuinbouwbedrijven gemeten worden? Deze onderzoeksvraag moet een set van indicatoren opleveren (DISCUSS) die de duurzaamheid van verschillende methoden voor gewasbescherming kunnen evalueren. Bovendien moeten de indicatoren gebruikt kunnen worden in zelflerende discussiegroepen van landbouwers en een adviseur.


  De indicatoren worden getest om na te gaan wat de randvoorwaarden voor toepassing zijn en om het potentieel ervan te onderzoeken voor monitoring en sociaal leren.

  Onderzoeksaanpak
  Wij combineren desk-top onderzoek met consultatie van stakeholders. In de ontwikkelingsfase van DISCUSS raadplegen we vooral experts. Samen met hen stellen we een kader op voor duurzaamheid van gewasbescherming op bedrijfsniveau en bepalen we de thema’s voor de enquête. In de testfase verschuiven we de consultaties naar de voornaamste stakeholders: de land- en tuinbouwers. Zij worden bv. geïnterviewd over de bruikbaarheid van de enquête.

  Relevantie/Valorisatie
  Het resultaat van dit onderzoek is DISCUSS, een tweeledige set van indicatoren: enerzijds een model dat de druk van gewasbeschermingsmiddelen op mens en milieu inschat, anderzijds een enquête die nagaat hoe land- en tuinbouwers omgaan met gewasbescherming. Deze indicatorenset willen we gebruiken om land- en tuinbouwers aan het denken te zetten over de duurzaamheid van hun gewasbescherming en om onderlinge discussies over het thema uit te lokken tijdens lerende vakbijeenkomsten. Zo biedt DISCUSS aanknopingspunten om de gewasbescherming te verduurzamen.
  Korte titelDISCUSS
  AcroniemINDSETGB
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/101/01/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.