Innovatie en communicatie met het oog op het verduurzamen van de zeevissrijsector

 • Vanderperren, Els (Projectverantwoordelijke)
 • Verschueren, Bart (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  <strong>Centrale onderzoeksvraag/doel</strong><br /><blockquote> <div>Dit project brengt de theoretische en praktische kennis over duurzame visserijtechnieken samen op een manier dat ze vlot en op maat doorstroomt naar de sector. Concreet gebeurt dit door een permanente TD (technologische dienstverleningsorgaan) op te richten binnen de wetenschappelijke omgeving van het ILVO. De dienst is in staat om adviezen te formuleren en begeleidingstrajecten uit te werken vanuit een brede actuele kennis van alle beschikbare technische en biologische vernieuwingen inzake visserijtechniek, en vanuit een zorg voor een beter (zee)milieu. De TD focust zich op de bevordering van rendabele moderne KMO's die minder gevoelig zijn voor snel veranderende omgevingsfactoren. Onze vissersvloot opereert tegenwoordig in een sterk veranderende wereld van technologische vooruitgang in scheepvaart, elektronica en visserijtechnieken enerzijds en beleid, milieuwetgeving en milieu-&quot;bezorgdheid&quot; in de maatschappij anderzijds. Investeringen van een reder in een vaartuig (zoals de keuze voor boomkorvisserij de laatste 30 jaar) leggen de manier van vissen vast voor de volgende 20 tot 30 jaar.</div> </blockquote> <div>&nbsp;</div><br /><strong>Onderzoeksaanpak</strong><br /><blockquote> <div>We organiseren een TD binnen en naast de mariene ILVO-onderzoeksactiviteiten. Er zijn twee cruciale aandachtspunten: communicatie en de balans tussen ecologie en economische realiteit. De geplande communicatie naar en vanuit de bedrijven is intensief, op maat van de doelgroep en gericht op technische innovatie. De TD overtuigt de betrokken gesprekspartners van het belang van een ’gezonde zee’. Anderzijds besteedt elk innovatietraject erg veel zorg aan de economische wetmatigheden. Verkeerde keuzes leiden snel tot faling. Alle adviezen rond visserijmethodes vertrekken vanuit de criteria ‘lage uitbatingkosten’ en ‘kwaliteitsvol product’.</div> </blockquote> <div>&nbsp;</div><br /><strong>Relevantie/Valorisatie</strong><br /><blockquote> <div>De doelstellingen in dit project zijn inmiddels gerealiseerd. &nbsp;De opgerichte TD blijft gunstige effecten sorteren. De juiste keuze aan visserijmethodes – ook op vlak van duurzaamheid – bevordert ontegensprekelijk het imago van de wilde zeevis, en draagt bij tot aanzienlijke milieuwinsten. Door de TD worden de problemen meer overkoepelend aangepakt. De aanvangssituatie was dat de gespecialiseerde ILVO onderzoekers slechts partiële en versnipperde adviezen leverden. Het initiatief om de innovatie in de sector aan te zwengelen en te sturen is goed onthaald. Het project heeft de communicatie tussen vissers en wetenschappers versterkt, heeft innovatie gestimuleerd en heeft de doorstroming van informatie naar de visserijsector versterkt. Voor de sector en voor het beleid is degelijk onafhankelijk advies blijvend noodzakelijk.</div> <div>&nbsp;</div> </blockquote>
  AcroniemTD-CIVIS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/07/0930/06/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.