Innovatieve en potentiële valorisatiemogelijkheden voor de grijze garnalen en bijproducten van de garnalenvisserij en -verwerking

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Hoe kunnen we een economische meerwaarde geven aan de grijze garnalensector? Is het mogelijk om de door Belgische vissers gevangen garnalen en bijproducten maximaal te weerhouden voor Belgische consumptie, met een hogere prijszetting voor de garnaalvissers tot gevolg? Tot op heden blijkt er geen ander visserijproduct te zijn waar de Vlaming meer geld aan uitgeeft. Toch gaat het merendeel van de vangst naar Nederland en dekt de aanvoer in Belgische havens de vraag in ons land naar grijze garnalen niet, hoewel er tot op heden geen limiet op de vangst van garnalen staat. De laatste jaren ondervindt de Vlaamse garnalensector problemen mede door de lage prijszetting. Om de sector terug leven in te blazen dient de Vlaamse grijze garnaal opgewaardeerd te worden.

  Onderzoeksaanpak
  Het Crangonvalor project combineert technische vernieuwingen en valorisatietrajecten met een economische benadering. De onderzoekers analyseren op welke wijze de door Belgische vissers gevangen garnalen en bijproducten maximaal te weerhouden zijn voor Belgische consumptie.  Er wordt gezocht naar innovatieve concepten voor nicheproducten en naar een gerichte valorisatie van nevenstromen (bijvangst/bijproducten zoals garnaalkoppen en garnaalpellen) van de garnaalvisserij tot producten met een hoge toegevoegde waarde. Een voorbeeld is de ontwikkeling van een economische haalbare keten voor de productie van visconcentraten voor soepen en sauzen.

  Relevantie/Valorisatie
  Door de mogelijkheden te onderzoeken voor de valorisatie van bijproducten die tot op heden niet gecommercialiseerd worden of slechts een beperkte toegevoegde waarde hebben kan de sector zich beter wapenen en voorbereiden op toekomstige uitdagingen.

  Externe partner(s)
  KULeuven - Fac. Industriële Ingenieurswetenschappen
  Vlaamse Schelpdier- en viscoöperatie
  AcroniemCRANGONVALOR
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1130/09/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.