Innovatieve tools ter ondersteuning van preventieve en curatieve klauwverzorging bij melkvee.

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Via welke innovatieve technieken kan zowel de curatieve behandeling van manke koeien, als de periodieke preventieve klauwverzorging op de Vlaamse melkveebedrijven significant verbeteren? Om deze vraag te beantwoorden kijken de onderzoekers in de richting van automatische en zelflerende beeldverwerking van de poten van de koe. Het  Vlaio LA-traject CLAWCARE vertrekt van de observatie dat melkveehouders nog te vaak de klauwproblematiek en kreupelheidsstatus op hun bedrijf onderschatten.


Onderzoeksaanpak

CLAWCARE is inmiddels aggelopen. De aanpak situeerde zich op verschillende niveaus: 1. De ontwikkeling van een zelflerende beeldverwerkingsalgoritme om op basis van thermale beelden en AI klauwen(letsels) te detecteren en te classeren als curatief of preventef te behandelen. En vervolgens een grondige evaluatie en bijsturing van de preventieve klauwverzorging met het oog op het verkrijgen van een ideale drukverdeling binnen de klauw. Deze evaluatie werd grotendeels ondersteund door het inzetten van innovatieve hightech technieken zoals een RSscan drukmat en een 3D scanner. 2. Het uitvoeren van objectieve testen van klauwbadmiddelen met een sterke focus op Treponema en Mortellaro. 3. Een strategie om de kennis te bundelen en verspreiden. Dit gebeurde o.a. via het kenniscentrum koesensor (kijk op hun website naar /klauwgezondheid), en via het ontwikkelen van een innoavtieve leertool voor melkveehouders.


Relevantie/Valorisatie

Bij de beëindiging van het project merken de onderzoekers toegenomen aandacht voor  klauwverzorging en het belang ervan. Er is een combinatie gerealiseerd van innovatief onderzoek en tal van opleidingen, demo's, workshops en webinar voor melkveehouders en industrie. De ontwikkelde kennis wordt blijvend ter beschikking gesteld via minstens 5 belangrijke bronnen: het klauwverzorgingsprogramma van de buitenpraktijk van de Faculteit Diergeneeskunde, het kenniscentrum Koesensor onder beheer van de Hooibeekhoeve, de innovatie leertool van HoGent, de AgrifoodTEF (Test en experimenteer faciliteit) van het ILVO, en de ad hoc opgerichte Belgische klauwverzorgingsvereniging. 


Externe partner(s)
Hogeschool Gent
Hooibeekhoeve - proefbedrijf voor veehouderij
Inagro
Ugent - Fac. Diergeneeskunde
AcroniemCLAWCARE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/2031/03/24

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.