Innovatieve voederadditieven voor reductie van Salmonella contaminatie van varkensvlees - II

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Salmonella en met name het serotype Typhimurium wordt geassocieerd met de consumptie van varkensvlees. Volgens de EU-baseline studie bedraagt de prevalentie van dit serotype bij vleesvarkens en karkassen in België respectievelijk 7.8 en 10.9% waarbij België tot de slechtste EU landen behoort. Deze toestand kan naast ernstige gevolgen voor de volksgezondheid, ook economische gevolgen hebben daar België een belangrijk exportland is van varkensvlees. De onderzoeksvraag: kunnen we via innovatieve varkensvoederadditieven de Salmonella uitscheiding door vleesvarkens reduceren? Op die manier zouden er immers minder Salmonella uitscheidende varkens naar het slachthuis worden aangevoerd, en zodoende zou het risico op karkascontaminatie verkleind worden en bijgevolg ook het aantal humane salmonellosegevallen.  

  Onderzoeksaanpak
  In dit project hebben we zes voederadditieven geëvalueerd op basis van organische zuren en essentiële oliën op hun Salmonella reducerend effect. Deze additieven hadden in een voorgaand project reeds bewezen dat ze de Salmonella contaminatie bij vleesvarkens reduceerden of werden aangeleverd door nieuwe partners. De zes additieven verschilden niet alleen in aard van actieve stoffen maar ook in chemische en fysische formulatie. Wij hebben de producten getest op hun potentieel tot reductie van Salmonella uitscheiding bij varkens onder zowel volledig gecontroleerde omstandigheden (challenge proeven) als onder praktijkomstandigheden (praktijkproeven). Deze praktijkproeven zijn essentieel om het potentieel van de additieven in het veld te valideren en het effect naar reductie van de contaminatie van het varkensvlees in het slachthuis te kunnen inschatten.

  Relevantie/Valorisatie
  In eerste instantie is een challengeproef uitgevoerd waarin zes additieven werden geëvalueerd in een 'seeder' model waarin met Salmonella besmette biggen bij negatieve biggen werden geplaatst die één van de geteste voederadditieven kregen toegediend.  De twee additieven die korteketen vetzuren bevatten, waarvan één ook benzoëzuur en het andere natuurlijke extracten, waren in staat om in deze proefopzet de aanwezigheid van Salmonella in de ceca en de Salmonella uitscheiding significant te reduceren. Vervolgens werd op een bedrijf met een historische en persisterende Salmonella besmetting, drie additieven gedurende twee mestrondes aan de vleesvarkens toegediend. Slechts één additief, dat een combinatie was van twee bestaande commerciële producten en een hoge dosis aan middellangeketen vetzuren bevatte, was in staat om de Salmonella contaminatie te verlagen. Dit project bood aan de deelnemende bedrijven oppurtuniteiten om hun producten en strategieën om Salmonella aan te pakken te optimaliseren.

  Financiering
  Flanders' Food

  Externe partner(s)
  Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  AcroniemSALMFF
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/03/1031/05/12

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.