Innovation Cluster Accelerating Remote Sensing

  • Vangeyte, Jürgen (Projectverantwoordelijke)
  • Nuyttens, David (Onderzoeker)
  • Van De Vijver, Ruben (Voormalig doctoraatsstudent)
  • Mertens, Koen (Voormalig Projectbegeleider)

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
De markt van de drones (RPAS of Remotely Piloted Aircraft Systems) ontwikkelt zich snel. Er zijn nog onontgonnen opportuniteiten, en die zijn verkend door Icares-onderzoeksproject, voor drie sectoren: 1) landbouw, 2) water en infrastructuur en 3) bos- en natuurbeheer. De bedoeling van het project was om vraag en aanbod bij elkaar te brengen middels demonstratievluchten zodat eindgebruikers de mogelijkheden van RPAS in de dagelijkse bedrijfsvoering inzagen en ontwikkelaars, service providers en piloten inzicht kregen in de marktvraag.

Onderzoeksaanpak

De projectpartners hebben gewerkt met een systeem van demonstratie-events. Er zijn connecties gelegd en versterkt binnen de sectoren. Er zijn virtuele contactpunten opgestart om vragen gerelateerd aan remote sensing en RPAS-gebruik in het algemeen te capteren. Met een bevraging via online vragenlijsten zijn de noden binnen elke sector in kaart gebracht. Deze aanpak heeft geleid tot partnermatching en innovatie in de verschillende sectoren met een grensoverschrijdende innovatiecluster als klap op de vuurpijl. Tot slot zijn er  test- en demosites opgericht om de drempel naar praktijktoepassingen te verkleinen.


Relevantie/Valorisatie

Netwerking, kennisopbouw en innovatieve verbeteringen zijn de blijvende meerwaarde van dit project. Eindgebruikers zijn succesvol gematcht met service providers en innovatieve toepassingen voor remote sensing zijn gegenereerd. Uit de contacten en de behoeftenbevraging ontsproten samenwerkingen rond innovatieve toepassingen, in een regionale én internationale context. ICARES heeft een kritische massa (een functionele RPAS community) kunnen bereiken. De maatschappelijke en economische voordelen van RPAS-toepassingen zijn doeltreffend op de agenda geplaatst in aanloop naar de Europese RPAS regelgeving.

AcroniemICARES
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/12/1628/02/20

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.