INnovations in plant VarIety Testing in Europe to foster the introduction of new varieties better adapted to varying biotic and abiotic conditions and to more sustainable crop management practices

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Het project INVITE mikt op hogere relevantie voor het systeem van de officiële Europese rassenlijsten en de voorafgaandelijke rassenproeven. ILVO is één van de kenniscentra die dergelijke rassenproeven organiseert, en ook optimaliseert. Veredelingsbedrijven (die nieuwe rassen produceren) werken voor hun kandidaat-nieuwe-rassen al vaak op meer veerkracht van de plant tegen biotische en abiotische stressfactoren en op hoge “resource use efficiency” (RUE). De onderzoekers van INVITE verbeteren daarom de tests (de rassenproeven) door de kandidaat-rassen in meer uiteenlopende groeiomstandigheden te beoordelen. Bedoeling is ook om de resultaten van rassenproeven beter te communiceren aan stakeholders. 


Onderzoeksaanpak

We kiezen als proefobject diverse gewassen die binnen de EU belangrijk zijn voor veredeling, vermeerdering, voedsel- en voederproductie. We identificeren de gewaskenmerken en bio-indicatoren die gelinkt zijn met RUE en met veerkracht tegenover diverse, uitdagende groeiomstandigheden. We ontwikkelen nieuwe fenotyperings- en genotyperingstools om bio-indicatoren te bestuderen. We bouwen gewasmodellen en statistische tools om de prestaties van rassen in te schatten onder een brede waaier van agro-ecologische groeiomstandigheden en managementpraktijken. We verbeteren de bestaande testprotocollen voor rassenproeven. We stellen nieuwe netwerken voor, voor toekomstige rassenproeven. We formuleren aanbevelingen voor het beleid. We verspreiden de onderzoeksresultaten en de ontwikkelde nieuwe technologieën.


Relevantie/Valorisatie

In het primair voedselproductiesysteem stelt men noodgedwongen een quasi onmogelijke stapeling van eisen aan de nieuwe plantenrassen: ze moeten hogere opbrengsten leveren (want een groeiende wereldbevolking en een slinkend landbouwareaal), gecombineerd met een hogere kwaliteit en ze moeten daar bovenop de veerkracht bezitten om stand te houden (of vooruit te gaan) ten aanzien van de klimaatsverandering en de negatieve impact van landbouw op het milieu. Voor deze uitdagingen, en dus voor de veredelingswereld, is het cruciaal om nieuwe proefopzetten, testmethodes en technieken te verkrijgen die de huidige testaanpak van OHB (onderscheidbaarheid-homogeniteit-bestendigheid) en, voor landbouw- en voedergewassen ook CGW (cultuur- en gebruikswaarde), performanter en efficiënter maken. Op die manier kunnen nieuwe technologieën sneller in gebruik genomen worden en bijdragen tot innovatie voor landbouwers.


Financiering
EU Horizon2020
AcroniemINVITE
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/07/1931/12/24

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.