Institutionele organisatie van de duurzame transformatie van de agrovoedingsketen

 • Marchand, Fleur (Projectverantwoordelijke)
 • Mondelaers, Koen (Voormalig Onderzoeker)
 • Hubeau, Marianne (Voormalig doctoraatsstudent)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit doctoraat zoekt een antwoord op de vraag hoe de transformatie naar een meer duurzame agro-voedingsketen gefaciliteerd kan worden door keten-overspannende samenwerking. In dit onderzoek worden de sleutelfactoren van keten-overspannende samenwerking geïdentificeerd a.d.h.v. case studies. Tot nu toe focust onderzoek naar duurzame ontwikkeling van de agro-voedingsketen zich meestal op de ecologische dimensie bv. onderzoek naar het reduceren van de druk op de natuurlijke omgeving, het efficiënt omzetten van schaarse productiemiddelen in hoogwaardige voedingsproducten. Ons onderzoek daarentegen beoogt om de transformatie naar verduurzaming van de gehele agrovoedingsketen te onderzoeken via een systemische, holistische aanpak rekening houdende met meerdere duurzaamheids dimemsies.

  Onderzoeksaanpak
  Om de transformatie naar verduurzaming van de agrovoedingsketen te onderzoeken passen we transdisciplinair actie-onderzoek toe. Dat omdat de verzameling en analyse van informatie omtrent duurzame ontwikkeling van de agrovoedingsketen waarbij wetenschappers, ketenactoren en  maatschappelijke actoren (vb. overheid, maatschappij…) samen werken tijdens alle onderzoeksfasen. Daarnaast worden de samenwerkingsverbanden en ketenrelaties in kaart gebracht a.d.h.v. casestudieanalyse. De selectiecriteria van de casestudies zijn transformatie naar verduurzaming, keten-overspannend, impact en opschaling. Het resultaat is een inventaris  van collectieve samenwerkingsverbanden en ketenrelaties om tot een meer duurzame agrovoedingsketen te komen, en een kritische evaluatie ervan.


   

  Relevantie/Valorisatie
  Duurzaamheid staat steeds hoger op de maatschappelijke agenda. De voedingsindustrie is één van de belangrijkste sectoren van de Vlaamse industrie. Door de grote verbondenheid tussen landbouw en de voedingsindustrie is een gemeenschappelijke en integrale aanpak over de gehele agrovoedingsketen noodzakelijk. De transformatie naar verduurzaming van de sector is essentieel om grote maatschappelijke uitdagingen zoals bijvoorbeeld globalisatie, vergrijzing, klimaatsverandering, schaarste van natuurlijke hulpbronnen en verstedelijking aan te pakken en de agro-voedingsketen te bestendigen en versterken. Ook de ketenactoren beseffen de noodzaak om te verduurzamen. Dit doctoraat onderzoekt hoe deze verduurzaming gefaciliteerd kan worden met een focus op keten-overspannende samenwerking. Specifiek draagt dit onderzoek bij tot het identificeren van nieuwe en alternatieve samenwerkingsverbanden binnen de agro-voedingsketen die verduurzaming faciliteren.
  AcroniemTRANSFOCHAIN
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1331/12/16

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.