Integrale evaluatie en optimalisatie van het toepassingsproces van gewasbeschermingsmiddelen voor diverse fruitteeltsystemen in functie van het toekomstig wettelijke en commerciële kader

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Dit project brengt alle elementen in kaart die kunnen bijdragen tot een optimalere spuittechniek van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in de fruitteelt. Het proces om gewasbeschermingsmiddelen toe te passen wordt beïnvloed door spuittechnische, plantspecifieke, klimatologische én omgevingsparameters. Tot op heden is men er niet in geslaagd dit complexe proces te ontrafelen of nauwkeurig te beschrijven. Suboptimale verdeling resulteert in diverse risico’s zowel voor de kwaliteit van het fruit (niet-homogene verdeling over het fruit), de omgeving (ten gevolge van drift) als voor de consument (overschrijding van de maximale residulimiet, MRL).  ILVO stelt vast dat er op dit technische domein weinig vooruitgang is geboekt, in vergelijking met de evolutie van de GBM zelf. De doelstelling van dit project is de verdeling van gewasbeschermingsmiddelen in boomgaarden te verbeteren zodat een reductie mogelijk is op drie vlakken: nl. inzake MRL-overschrijdingen, inzake hoeveelheid GBM en inzake drift van gewasbeschermingsmiddelen.

  Onderzoeksaanpak
  Een unieke aanpak wordt gevolgd die gebruik maakt van een simulatiemodel van de lucht- en vloeistofstroming tijdens de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in boomgaarden. Met behulp van boommodellen en Computational Fluid Dynamics wordt de verdeling van gewasbeschermingsmiddelen in de expliciete geometrie van het plantsysteem berekend. Dit leidt tot een meer gedetailleerd en nauwkeuriger inzicht in het toepassingsproces. De modelontwikkeling wordt ondersteund door uitgebreide laboratorium- en veldexperimenten, die de belangrijke spuittechnische en ecologische effecten onderzoeken.

  Relevantie/Valorisatie
  De praktijkgerichte doelstellingen van dit onderzoek zijn, enerzijds, adviezen voor een beter gebruik van apparatuur, en anderzijds, de beschikbaarheid van een gebruiksvriendelijke simulatiesoftware om boomgaardbespuitingen te evalueren en optimaliseren. Bovendien, indien dit onderzoek leidt tot bouw of ontwerp van nieuwe toestellen of onderdelen ervan, zullen valorisatie-initiatieven opgestart worden ter commercialisatie van de projectresultaten.
  AcroniemFRUITSPRAY
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/09/0931/12/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.