Integrated SERVices supporting a sustainable AGROecological transition

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

AgroServ mikt op de ondersteuning van onderzoek en innovatie door op maat gesneden en geïntegreerde onderzoeksinfrastrutuur met dienstverlening aan te bieden. Het gaat daarbij over ontwikkelingen die een duurzame en veerkrachtige landbouw en agro-ecologische transities kunnen bevorderen. Het project kiest voor de benadering van 'one health', zijnde gezondheid van alle schakels en aspecten in de keten. Er is expliciet  aandacht voor bedreigingen en risico's voor agro-ecosystemen en voor het verbeteren van nieuwe agro-ecologische praktijken en de sociaaleconomische voordelen ervan.


Onderzoeksaanpak

De aanpak is praktisch en organisatie-overschrijdend: We verschaffen (een betere) toegang tot innovatieve, op maat gesneden en efficiënte diensten (fysiek, op afstand en virtueel) die interdisciplinair onderzoek mogelijk maken naar veerkrachtige en duurzame landbouwsystemen en de verwevenheid daarvan met milieu, gezondheid en voedselzekerheid. We ontwikkelen een hoger integratieniveau van diensten voor een multi-onderzoeksinfrastructuur (RI) door een verscheidenheid aan gebruikers en belanghebbenden te betrekken bij een proces van co-creatie, waardoor nieuwe diensten worden gegenereerd. We lleveren gegevens- en modelleringsdiensten die relevant zijn voor de gezondheid en het welzijn van mensen, planten en dieren, ter ondersteuning van empirisch onderbouwde beleidsvorming en duurzame vooruitgang op het gebied van agro-ecologie. We connecteren en geven opleidingen aan een grote gemeenschap van actoren, niet alleen onderzoekers, om hen in staat te stellen optimaal gebruik te maken van de onderzoeksfaciliteiten en -diensten die door de RI's worden aangeboden. We zorgen ervoor dat de multi-RI-diensten die tijdens het AgroServ-project zijn ontwikkeld, ook na afloop van het project blijven bestaan, door geschikte manieren te vinden om het dienstenaanbod te verduurzamen.


Relevantie/Valorisatie

In 2015 heeft de VN de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling vastgesteld met 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's). Duurzame landbouwsystemen zijn essentieel om de SDG's te bereiken, van het beëindigen van armoede en honger tot het bestrijden van klimaatverandering en het behouden van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. Op Europees niveau vormen duurzame landbouw- en voedselsystemen de kern van de Europese Green Deal en de Farm2Fork-strategie, met de ambitie dat het Europese landbouw- en voedselsysteem de "mondiale norm voor duurzaamheid" wordt. Om deze maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en bij te dragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen, moet de wetenschappelijke gemeenschap rekening houden met de grote intersectorale en interdisciplinaire dimensie van de studie van agro-ecosystemen.

AcroniemAGROSERV
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/2231/08/27