Internationale benchmark en Europese conferentie over nutriëntenregelgeving en innovatieve cultiveringstechnieken voor de tuinbouw

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Hoe kunnen de teelt- en bemestingstechnieken in de tuinbouw gewijzigd worden zodat de Europese waterkwaliteitsdoelstellingen gerespecteerd kunnen worden? Welke technieken worden in andere Europese regio’s met een vergelijkbaar klimaat of vergelijkbare teelten momenteel uitgetest of reeds in de praktijk toegepast? Kunnen deze technieken ook in Vlaanderen toegepast worden? De doelstelling van dit project is om de expertise over duurzame en innovatieve technieken over de teelt van groenten, vroege aardappelen, bloemen en sierbomen samen te brengen. Vlaanderen voert naar aanleiding van het 4de Actieprogramma in het kader van de Nitraatrichtlijn (MAP4) een internationale benchmark (aftoetsing) van de nutriëntenregelgeving voor tuinbouw en van innovatieve cultiveringstechnieken voor tuinbouwgewassen in de Europese lidstaten uit.

  Onderzoeksaanpak
  Bestaande of in ontwikkeling zijnde innovatieve technieken van acht regio’s in Europa met een vergelijkbaar klimaat of vergelijkbare teelten worden beoordeeld in functie van de courante tuinbouwpraktijk in Vlaanderen. Er wordt in september 2013 een Europese conferentie georganiseerd over de nutriëntenproblematiek en de beste praktijken in de tuinbouw met betrekking tot waterbescherming in diverse landen.

  Relevantie/Valorisatie
  Bij de vollegronds- en grondloze groente- en sierteelt is het een moeilijke opgave om de hoge productiviteit en de late teelten te combineren met een laag gebruik van nutriënten. Momenteel wordt in Vlaanderen, maar ook in andere regio’s binnen Europa, veel onderzoek uitgevoerd naar het verminderen van nutriëntenverliezen uit de tuinbouw. De conferentie focust op innovatieve bemestingstechnieken, beheer van oogstresten, bodemorganische stof en bodemkwaliteit in de tuinbouw rekening houdend met het conflict tussen kwaliteitsvolle tuinbouwproducten en de wettelijke beperkingen om nutriëntenverliezen naar grond- en oppervlaktewater te beperken.
  AcroniemNUTRIHORT
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/07/1231/12/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.