Internet of Food and Farm 2020

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Internet of Food and Farm 2020, kortweg IoF2020 is een 4 jaar durend Horizon2020 project met meer dan 70 partners in 16 landen. Voor dit onderzoeksproject reserveert Europa 30 miljoen € uittrekt om de duurzaamheid en productiviteit van de agrofoodsector te verbeteren. Concreet worden 19 cases opgezet in 5 sectoren (akkerbouw, melkvee, fruit, groenten, vlees). In de loop van het project is het ook de bedoeling om via een open call meer nieuwe technologieën en cases aan te trekken. ILVO is één van de IoF2020 lead-partners én realiseert een case omtrent het traceren van weidegang bij melkvee i.s.m. Sensolus en INAGRO, en een case omtrent de optimalisatie van management in de vleesvarkenssector i.s.m. Porphyrio, VION (NL), ZLTO (NL) en ISMB (IT). Door deze prestigieuze ILVO deelname wordt ook in de regio Vlaanderen de transformatie van landbouw en voeding naar slimme netwerken van geconnecteerde objecten ingezet. In IoF2020 vertrekt men van de vaststelling dat de Europese landbouw nu wel al heel wat geïsoleerde digitale machines en sensoren ziet verschijnen, maar dat er grotere netwerken en data-uitwisselingen tussen die systemen (smart networks) aan de orde zijn, wil men nieuwe meerwaarde creëren.

Onderzoeksaanpak
Het komt erop neer dat ILVO reeds gevalideerde technologie helpt omvormen of opschalen om ze dichter bij een feitelijke marktintroductie in de voedings- en landbouwsector te brengen. Dat gebeurt participatief en lerend, in pioniersgroepen rond één toepassing of case. Een use case-groep bevat een onderzoekscentrum, technologieproducenten en kritische experimenterende eindgebruikers uit de agrovoedingssector.  In één case werkt ILVO  samen met Porphyrio (BE), VION (NL), ZLTO (NL) en ISMB (IT) rond de meerwaarde van data en het samenbrengen van data op een varkensbedrijf, voor onder andere detectie van problemen in de hokken, het reduceren van berengeur, en het ondersteunen van een andere use case rond traceerbaarheid. In de tweede use case mikken de onderzoekers (ILVO, Sensolus en Inagro) op monitoring voor weidegang van melkkoeien. Hoeveel uren en dagen een koe echt buiten graast kan op heden nog niet automatisch worden gemeten. Als leidend partner in IoF2020 coördineert ILVO bovendien samen met Biosense (Servië) het werkpakket dat alle ‘use cases’ omvat.   

Relevantie/Valorisatie
De onderzoekers verwachten dat door IoF2020 slimme netwerken van geconnecteerde objecten, welke vanop afstand kunnen geïdentificeerd, gemonitord en gecontroleerd worden, op grote schaal toegepast en gevalideerd geraken in real-life omstandigheden binnen de agrofoodketen. IoT kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de kwaliteit van vlees te optimaliseren, terwijl de mogelijkheden tot fraude tot een minimum worden beperkt door transparantie en traceerbaarheid. Een ander voorbeeld is in de aardappelteelt, waar IoT sensoren ervoor kunnen zorgen dat de staat van de bodem, het gewas en het klimaat continu kunnen opgemeten worden en zo leiden tot betere voorspellingen en managementbeslissingen.


De onderzoekers verwachten ook dat er veel werk is verzet om beschikbare technologieën uit andere sectoren aan te passen aan de behoeften van de toekomstige boerderijen en voedselverwerkers, de noden van de hele keten en specifiek de eindgebruikers. De meer dan 70 partners gaan voor niet minder dan een paradigmaverschuiving in de manier waarop voedsel wordt geproduceerd in Europa, van het veld tot op het bord, die bijdraagt tot de competitiviteit en excellentie van Europa op dit vlak.


 

Financiering
EU Horizon2020
Wageningen UR

Externe partner(s)
Biosense institute - research and devolopment institute for information technologies in biosystems
Contextwise BVBA
EVONIK PORPHYRIO
FONDAZIONE LINKS - LEADING INNOVATION & KNOWLEDGE FOR SOCIETY
Inagro
STICHTING WAGENINGEN RESEARCH
VION Food Group
Zuidelijke Land and Tuinbouw Organisatie
AcroniemIOF2020
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1731/03/21