Interspecifieke hybridisatie bij sierboomkwekerijgewassen

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  In dit project willen we nagaan in welke mate soortkruisingen mogelijk zijn bij Hydrangea, Buddleja en Hibiscus. Productvernieuwing is voor de sierboomteelt immers commercieel heel belangrijk. Vooral in het segment van de visueel aantrekkelijke planten zijn compactheid, bloemkleur, bladvorm, steriliteit, enz.  belangrijke kenmerken. Vaak blijken interessante eigenschappen wel aanwezig te zijn binnen het plantengeslacht, maar niet altijd binnen de commercieel aantrekkelijke cultivars of soorten. Interspecifieke of soortkruisingen kunnen hier een oplossing bieden.  We onderzoeken welke kruisingsbarrières er aanwezig zijn en trachten deze te omzeilen. Daarnaast ontwikkelen we technieken voor snelle screening en karakterisatie van bekomen nakomelingen.

  Onderzoeksaanpak
  Binnen de drie geslachten voeren we soortkruisingen uit.  De vruchten die resulteren uit de soortkruisingen oogsten we in een onvolgroeid stadium. Deze embryo’s of ovulen worden vervolgens op een in vitro medium geënt. Via deze in vitro embryo rescue kunnen we de barrières die voorkomen bij de interspecifieke kruisingen gedeeltelijk omzeilen en  hybride nakomelingen genereren. Het hybride karakter van de F1 nakomelingen wordt nadien zowel morfologisch als moleculair geanalyseerd. Hiervoor gebruiken we moleculaire merkers en chromosoomkleuringsmethodes.

  Relevantie/Valorisatie
  Bij de verschillende geslachten zijn interessante nakomelingen bekomen uit de uitgevoerde kruisingen. Deze zaailingen evalueren we vervolgens gedurende meerdere jaren in veldproeven. Indien het gewenste kenmerk effectief aanwezig is en de plant een commerciële meerwaarde heeft, zal deze uiteindelijk op de markt komen. Hiervoor werken we nauw samen met de coöperatieve vennootschap BEST-select die een twintigtal productiebedrijven groepeert.

  Financiering
  IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen
  AcroniemCOLLECTIEFBOOM
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/06/0331/05/07

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.