Introductie van CMS en verruiming van genetische variatie bij industriële cichorei (Cichorium intybus) via asymmetrische protoplastfusie

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Industriële cichorei wordt geteeld om zijn inuline. De voedingsindustrie gebruikt die als prebiotische voedingsvezel in zuivelproducten en gebak.  Uit proefkruisingen tussen cichoreivariëteiten weten we dat de ontwikkeling van hybride rassen kan helpen om de inulineopbrengst van een cichoreiplant te verhogen. Dit project werkt op twee terreinen die de veredeling van cichorei, en dus de teelt verbeteren: Kunnen we cytoplasmatisch mannelijke steriliteit (CMS) introduceren in industriële cichorei zodat een economisch verantwoorde zaadproductie van hybride rassen bekomen kan worden? Kunnen we tevens de genetische variatie binnen de industriële cichorei vergroten om de huidige, enge, genenpool te verruimen? Dit laatste gebeurt door gewenste eigenschappen uit wilde en gecultiveerde Cichorium species in te kruisen zonder de ongewenste eigenschappen

  Onderzoeksaanpak
  Met behulp van asymmetrische protoplastfusie tussen protoplasten van industriële cichorei (Cichorium intybus) en protoplasten van andere Cichorium species, worden we in staat gesteld zowel kern DNA als cytoplasmatisch DNA van verschillende ouders te combineren. Via deze protoplastfusietechniek wordt eveneens getracht CMS te introduceren in industriële cichorei. Vooraleer dit alles bereikt kan worden, moeten nog heel wat technische aspecten geoptimaliseerd worden: protoplastisolatie, -fusie, -regeneratie en een efficiënte screeningsmethode voor het opsporen van gewenste protoplastfusieproducten.

  Relevantie/Valorisatie
  Dit project loopt in samenwerking met het cichoreiveredelingsbedrijf Cosucra Groupe Warcoing S.A. Onderzoeksresultaten, zoals de vorming van somatische hybriden en cybriden, kunnen resulteren in de ontwikkeling van nieuwe cultivars, economisch belangrijk voor het bedrijf. Een diepgaande kennis over het genetische aspect van cichorei kan eveneens voordelig zijn met het oog op verder veredelings -en kruisingswerk. Indien blijkt dat innovaties binnen de veredeling via asymmetrische protoplastfusies efficiënt bekomen kunnen worden, kan dit de opstap betekenen naar een ruimere toepasbaarheid in andere tuinbouwsectoren. Tuinbouwsectoren waar bijvoorbeeld verruiming van genetische variatie of introductie van gewenste eigenschappen in bepaalde plantensoorten een economische meerwaarde kunnen bieden.
  AcroniemPROTOPLASTCICHOREI
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/11/0831/10/12

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.