Inventarisatie en monitoringstechnieken voor taxuskever en aanverwante snuitkeversoorten in de boomkwekerij

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel

  In de Vlaamse sierteelt, in gewone tuinen, in openbaar groen, en op aardbei- en kleinfruitbedrijven lijdt men meer en meer schade vanwege de taxuskever Otiorhynchus sulcatus (familie Curculionidae) en aanverwante snuitkeversoorten. Tot op heden is er nog steeds geen optimale beheersingsmethode voorhanden. Dat is de reden waarom problemen met deze kever en andere snuitkeversoorten reeds jaren aanslepen. De hoofddoelstelling van SURVEY SNUITKEVERS is het inventariseren en monitoren van de taxuskever en aanverwante plantschadelijke snuitkevers in de sierteelt en boomkwekerij om de diversiteit, de monitoringstechniek en de fenologie van de voorkomende kevers in kaart te brengen om alzo het meest optimale bestrijdingsmoment en een geïntegreerde bestrijdingsstrategie te bepalen.


  Onderzoeksaanpak

  We inventariseren de meest dominante snuitkevers in de sierteelt in Vlaanderen, zoeken hoe ze morfologisch kunnen geïdentificeerd worden en bepalen de meest geschikte monitoringstechniek: zijn dat pitfall traps, bodemvallen met lokstof, attractieve waardplanten (lokstoffen), kleefstroken op de bodem, gemakkelijk te controleren schuilplaatsen of is het een visuele inspectie in het gewas? Daarnaast brengen we de levenscyclus en de fenologie van de dominante snuitkevers gedetailleerd in kaart. Alle resultaten worden verwerkt in communicatie en in nuttige toepassingen naar de sector, onder meer via het Waarschuwingssysteem.


  Relevantie/Valorisatie

  Op basis van de bekomen resultaten mogen we besluiten dat de taxuskever nog steeds de voornaamste snuitkever is in de boomkwekerij en aan de basis ligt van de meeste schade. De opgedane kennis rond het tijdstip van voorkomen van de verschillende stadia en de ontluikingstijdstippen kan onmiddellijk worden opgenomen binnen het Waarschuwingssysteem. Dit draagt bij tot een betere geïntegreerde beheersingsstrategie voor deze groep van snuitkevers, waardoor de telers/groenvoorzieners in staat worden gesteld om deze plaaginsecten op een efficiënte en duurzame manier te beheersen, met een verhoogde bedrijfszekerheid als gevolg.


  Financiering
  Fonds Landbouw en Visserij
  AcroniemSURVEY SNUITKEVERS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/06/1731/05/18

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.