Inventarisatie en validatie van kwaliteitsprocedures voor nucleïnezuurextracties in functie van diagnose

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Elk laboratorium voor plantengezondheid gebruikt voor zijn diagnostische toetsten verschillende DNA en RNA extractiemethoden, afhankelijk van het organisme, het doel van de test, maar ook bijvoorbeeld de matrix. Ook de markt voor commerciële kits blijft snel groeien. Dit project is er vooral op gericht om richtlijnen te kunnen opstellen rond het gebruik van controle procedures die het nucleïnezuur extractieproces beheersen in functie van diagnose van ziekten en plagen.


Onderzoeksaanpak

We maken eerst een complete inventaris van gebruikte methoden en protocols in de diverse plantengezondheiddslabs. Meer dan 30 labs nemen deel aan dit project. De inventaris vullen we aan via een desktopstudie. We maken vervolgens een selectie van de theoretisch meest optimale protocols. Eventueel voeren we een beperkte bijkomende validatie uit. Met de geslecteerde protocols houden we een vergelijkende studie, een zogenaamde Test performance study.  Uit deze resultaten halen we nuttige algemene richtlijnen.


Relevantie/Valorisatie

Dit project levert voordelen op, zowel voor de Nationale Plantenbeschermingsorganisaties (NPPO's) als voor de diagnoselaboratoria, omdat er richtlijnen ontstaan voor gebruik van controles voor RNA/DNA extractiemethoden voor de diagnostiek van plantpathogenen. De toepassing van routinematige standaardextractieprocedures voor RNA/DNA door diagnoselaboratoria is ook goed voor de betrokken landbouwers en handelaars, doordat er een betere detectie en een snellere opsporing van pathogenen mogelijk wordt. Dat betekent meer kans om tijdig in te grijpen en een mogelijke verspreiding te voorkomen.


 

AcroniemIVENAD
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/06/2231/05/24

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.