Invloed van chitine en biochar op het rhizosfeer microbioom van aardbei in functie van plantengezondheid: uitbreiding naar metatranscriptomics en DNA-SIP

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Om het gebruik van minerale meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te beperken in de serreteelt, zijn reeds verschillende organische alternatieven zoals chitine en biochar onderzocht op ILVO. Zo toonden we reeds aan dat beide producten, afkomstig van krabbenschalen (chitine) of restproduct van de pyrolyse van biomassa (biochar) gunstige effecten hebben op de groei en ziekteweerbaarheid van de plant. Hoe dit werkt is echter niet geweten en daarom de belangrijkste onderzoeksvraag binnen dit project. 


Onderzoeksaanpak

We gaan onder meer uit van de hypothese dat de gunstige effecten van chitine en biochar toegewezen kunnen worden aan een verhoogde concentratie aan nutriënten in de potgrond en/of aan de actieve selectie van plantengroeibevorderende micro-organismen naar de plantenwortel. Om dit te verifiëren zetten we een grootschalige serreproef op, waarbij voor 600 planten de nutriënten worden gemeten in de bladeren, en waarbij ook de groei, de genexpressie en de microbiële gemeenschap rond de wortel in kaart wordt gebracht. Binnen die data kunnen we dan op zoek naar (causale) verbanden.  


Relevantie/Valorisatie

Er zijn aanwijzingen voor complexe verbanden tussen de gemeten indicatoren. Biochar op zich heeft geen effect op de groei en de productie van aardbeiplanten, maar het beïnvloedt wel de ziekteweerbaarheid tegen meeldauw op aardbeien in sterke mate. Dat is een relevante vaststelling: Dit zou minder uitval bij de teelt van aardbeien kunnen meebrengen. Bij de consument zouden de vruchten langer kwalitatief bewaren. In tegenstelling tot biochar heeft chitine wel een positief effect op plantengroei. De verklaring kan te maken hebben met de hogere hoeveelheden stikstof in de bladeren en de potgrond, maar ook door de aanwezigheid van enkele interessante schimmels rond de plantenwortel. Voornamelijk voor planten die geteeld worden voor hun bladmateriaal, zoals sla, zou chitine dus een interessant alternatief kunnen zijn voor minerale bemesting. 


Financiering
FWO - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
AcroniemBIOCHI
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/10/1730/09/21

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.