Invloed van maternale transitie van n-3 vetzuren op uitkipping, kuikenkwaliteit en performantie tot de slachtleeftijd

 • Delezie, Evelyne (Projectverantwoordelijke)
 • Maertens, Luc (Voormalig Projectbegeleider)
 • Koppenol, Astrid (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit onderzoek heeft als doel om vleeskippen sterker (gezonder) te maken door in te grijpen op de fase van het ei, meerbepaald door het moederdier anders te voederen.  De onderzoeksvraag luidt: Kan aanrijking van voeder van de moederdieren met omega-3 vetzuren het metabolisme en het immuunsysteem van de kuikenembryo's op een persistente manier programmeren, met blijvende effecten postnataal?  Kunnen we effecten vaststellen van maternale transitie van omega-3 vetzuren op de zoötechnische parameters van de moederdieren zelf, op de eikwaliteitsparameters, op de incubatieparameters, op de vetzuursamenstelling van enkele organen en ten slotte op de zoötechnie van de nakomelingen (kuikens en later vleeskippen)?  Kunnen we ook effecten genereren op immunologische parameters van de nakomelingen?

  Onderzoeksaanpak
  We voeren empirische dierproeven uit. We zetten 2 rondes moederdieren op. Telkens zijn er ook controlegroepen. Het voeder van de moederdieren rijken we aan met verschillende verhoudingen omega-3 vetzuren vanaf een leeftijd van 6 weken en in een tweede ronde vanaf een leeftijd van 21 weken.  Op verschillende tijdstippen verzamelen we eieren en bepalen de eikwaliteit. We incuberen de eieren om nakomelingen te genereren.  Deze nakomelingen kweken we op tot slachtleeftijd.  Doorheen de rondes nemen we stalen van zowel de moederdieren als de vleeskuikens voor analyses die de onderzochte transitie al dan niet bevestigen.

  Relevantie/Valorisatie
  De resultaten hebben een directe impact op de praktijk in de pluimveehouderij. Als we kunnen aantonen dat het optimaliseren van het voeder (voor en na de uitkipping, dus pre-en posthatch) werkt om metabole aandoeningen en sterfte te reduceren bij de kuikens tot hun slachtleeftijd, dan opent dit belangrijke gezondheidsperspectieven. Via voederstrategieën bekomen we  kleine verbeteringen die het welzijn van miljoenen dieren gunstig beïnvloeden.  Uit fundamenteel voedingsonderzoek met immunologische invalshoek kunnen praktische adviezen geformuleerd worden, die commercieel kunnen worden toegepast.

  Financiering
  ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek
  K.U. Leuven

  Externe partner(s)
  KULeuven - Dept. Biosystemen
  AcroniemKUIKTRAN
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/101/09/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.