Invloed voedervariabelen op verteerbaarheid, darmgezondheid en waterbalans

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Het bekomen van een goede darmgezondheid bij vleeskippen staat centraal in dit project. Hoe kunnen we met het voeder, en meer bepaald met de verteerbaarheid van de nutriënten, inspelen op de darmgezondheid? Doel is om na te gaan in welke mate de voedervorm (meel versus korrel, met of zonder bijvoedering van vol graan), de maalfijnheid en de effecten van additieven (o.a. enzymes, emulgatoren) bevorderlijk zijn voor de verteerbaarheid.

Onderzoeksaanpak
De proeven worden uitsluitend bij vleeskippen uitgevoerd. De studie van fysische variabelen (maalfijnheid, voedervorm) wordt getest in productieproeven waarbij ook de impact op strooisel en vochtgehalte van de mest nagegaan wordt. De effecten van additieven die de verteerbaarheid verhogen wordt in verteringsproeven gescreend en eventueel later in productieproeven gekwantificeerd. Hiervoor worden gerichte voeders samengesteld zodat de interactie met voedervariabelen nagegaan wordt en een optimale werking kan nagestreefd worden.   

Relevantie/Valorisatie
Een goede darmgezondheid leidt niet enkel tot betere productieresultaten en verhoogd dierenwelzijn (minder voetzoolletsels door nat strooisel) maar heeft ook een belangrijke impact op het milieu. Door een betere benutting van zowel de koolhydratenfractie, het vet als de eiwitten kan de excretie van nutriënten verminderd worden. Bij problemen met darmgezondheid wordt veelvuldig ingegrepen met een antibioticabehandeling. Een sterke vermindering van het gebruik van antibiotica in de veehouderij is recent een Europese prioriteit voornamelijk om een vermeende overdracht van resistentie te voorkomen en zo het gebruik in de humane geneeskunde te vrijwaren.
AcroniemKUIKVERT
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/11 → …