Irrigatie 2.0: wanneer waar welk water?

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Dit project wil landbouwers efficiënter laten beregenen zodat het beschikbare water zo optimaal mogelijk ingezet wordt. Daarnaast worden landbouwers geïnformeerd over geschikte, alternatieve waterbronnen die bij waterschaarste kunnen gebruikt worden. Zowel de waterbehoefte van de teelten als het aanbod van alternatieve waterbronnen worden hiertoe in een gebruiksvriendelijk en vrij toegankelijk online platform gevisualiseerd.


Onderzoeksaanpak

We zetten in op een combinatie van remote sensing data, weervoorspellingen en gewasgroeimodellen. De onderzoekers gaan een aantal aardappel-, spinazie- en bloemkoolvelden verspreid over Vlaanderen intensief opvolgen. Daarnaast wordt het effect van irrigatie met alternatieve waterbronnen op de gewasopbrengst en de kwaliteit onderzocht. Het bestaand online platform watchITgrow wordt uitgebreid met functionaliteiten zodat beregeningsbehoefte en aanbod van alternatieve waterbronnen van de juiste kwaliteit afgestemd kunnen worden.


Relevantie/Valorisatie

Opeenvolgende zomers met langdurige droogte bezorgen landbouwers veel kopzorgen. Het probleem beperkt zich niet enkel tot de beschikbaarheid van voldoende water, ook de kwaliteit ervan en de beslissing waar dit water prioritair in te zetten zijn cruciale elementen in een efficiënte irrigatiestrategie.

AcroniemIRRIGATIE2.0
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/10/1830/09/22