Jaarlijkse monitoring naar het voorkomen van de maïswortelboorder Diabrotica virgifera in Vlaanderen met het oog op een efficiënte en geïntegreerde beheersing

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie