Kalvergezondheid optimaliseren door systematische aanpak en correct gebruik van hulpmiddelen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Recente groeimetingen van jonge kaveren op Vlaamse melkveebedrijven tonen er qua efficiënte opfok ruimte is tot verbetering. Kalveren tussen 2 - 3 maanden zijn kwetsbaar. Deze opfokperiode is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het dier. Het project KALFIT is bedoeld om een preventieve aanpak in de jongveeopfok uit te werken, die moet leiden tot minder ziekte en sterfte, een lager geneesmiddelengebruik en betere groei. Die drie elementen komen ten goede aan de bedrijfsrentabiliteit en aan het dierenwelzijn. 


Onderzoeksaanpak

De onderzoekers focussen op volgende werkthema's: waterkwaliteit, kalverhuisvesting, stress bij ingrepen (bijv. het onthoornen) en weerstandsopbouw (biestcheck). Binnen het project worden 10 pionierbedrijven begeleid om de voorgenoemde doelen te realiseren door toepassen van de PDCA-aanpak (Plan Do Check Act): bepaal doelstellingen, plan acties, voer deze uit, evalueer deze handeling en neem deze uiteindelijk permanent op in het management. Dit stappenplan wordt opgesteld in samenspraak met de verschillende erfbetreders (dierenarts, voeradviseur,…). De uitrol van de resultaten gebeurt door middel van twee demobeurzen en de aanmaak van praktische brochure rond accurate kalveropfok. 


Relevantie/Valorisatie

Wij verwachten dat het onderzoeksproject KALFIT leidt tot goede praktijken en concrete verbeteracties aan de hand van informatie over technische hulpmiddelen i.v.m. kalvermanagement. Melkveehouders krijgen toegang tot onafhankelijke, heldere en betrouwbaar onderbouwde technische kennis. Dit in tegenstelling tot de soms uiteenlopende boodschappen die erfbetreders verspreiden. De onderzoekers plannen de verspreiding van hun projectresultaten via verschillende communicatiekanalen en activiteiten. Dit demonstratieproject wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).


Financiering
Vlaamse Overheid - L&V ADLO

Externe partner(s)
DGZ - Dierengezondheidszorg Vlaanderen
Hooibeekhoeve - proefbedrijf voor veehouderij
Inagro
AcroniemKALFIT
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/07/2030/06/22