Kalvergezondheid optimaliseren door systematische aanpak en correct gebruik van hulpmiddelen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Kalveren in de opfokperiode (2 - 3 maanden) zijn kwetsbaar. Deze periode is cruciaal voor een efficiënte opfok. Recente groeimetingen op Vlaamse melkveebedrijven tonen aan dat deze niet optimaal verloopt en er veel ruimte is tot verbetering. Ook ligt de gemiddelde afkalfleeftijd van vaarzen in Vlaanderen nog boven het streefdoel van 24 maanden.
Dit project wil de gezondheid van de kalveren verbeteren door een preventieve aanpak in de jongveeopfok op Vlaamse melkveebedrijven uit te werken. Drie doelen worden gecombineerd: minder ziekte en sterfte, een lager geneesmiddelengebruik en betere groei. Een meer efficiënte opfok van kalveren komt ten goede aan de bedrijfsrentabiliteit en aan het dierenwelzijn. 


Onderzoeksaanpak

De onderzoekers focussen op volgende werkthema's: waterkwaliteit, kalverhuisvesting, stress bij ingrepen (bijv. het onthoornen) en weerstandsopbouw (biestcheck). Binnen het project worden 10 pionierbedrijven begeleid om de voorgenoemde doelen te realiseren door toepassen van de PDCA-aanpak (Plan Do Check Act): bepaal doelstellingen, plan acties, voer deze uit, evalueer deze handeling en neem deze uiteindelijk permanent op in het management. Dit stappenplan wordt opgesteld in samenspraak met de verschillende erfbetreders (dierenarts, voeradviseur,…). De uitrol van de resultaten gebeurt door middel van twee demobeurzen en de aanmaak van praktische brochure rond accurate kalveropfok. 


Relevantie/Valorisatie

Wij verwachten dat het onderzoeksproject KALFIT leidt tot goede praktijken en concrete verbeteracties aan de hand van informatie over technische hulpmiddelen i.v.m. kalvermanagement. Melkveehouders krijgen toegang tot onafhankelijke, heldere  en betrouwbaar onderbouwde technische kennis. Dit in tegenstelling tot de soms uiteenlopende boodschappen die erfbetreders verspreiden. De onderzoekers plannen de verspreiding van hun projectresultaten via verschillende communicatiekanalen en activiteiten.


Financiering
Vlaamse Overheid - L&V ADLO

Externe partner(s)
DGZ - Dierengezondheidszorg Vlaanderen
Hooibeekhoeve - proefbedrijf voor veehouderij
Inagro
AcroniemKALFIT
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/07/2030/06/22