Karakterisering en evaluatie van de fijn stof problematiek in de Vlaamse varkenshouderij in relatie tot arbeidsveiligheid, dierlijke gezondheid en stalemissies

  • Demeyer, Peter (Projectverantwoordelijke)
  • Van Ransbeeck, Nele (Voormalig Onderzoeker)
    Filter
    A2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

    Zoekresultaten