Karakterisering en evaluatie van de fijn stof problematiek in de Vlaamse varkenshouderij in relatie tot arbeidsveiligheid, dierlijke gezondheid en stalemissies

  • Demeyer, Peter (Projectverantwoordelijke)
  • Van Ransbeeck, Nele (Voormalig Onderzoeker)
    Filter
    Doctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptie

    Zoekresultaten