Karakterisering, veredeling en vermeerdering van regionale hoprassen

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Dit project gaat over veredeling van hop voor lokale doeleinden. Anno 2022 staat 171 ha hop in Vlaanderen, waarbij er een dertigtal rassen geteeld worden. Momenteel bestaat er geen eigen veredelingsprogramma voor hop in Vlaanderen. Buitenlandse veredelingsprogramma’s richten zich niet enkel op brouwkarakteristieken (aroma en bitterheid), maar ook op opbrengst en ziekteresistentie. Hierdoor ontstaan hoprassen die interessant zijn voor zowel de hopteler als de brouwer. Echter, de nieuwe buitenlandse hoprassen worden afgeschermd d.m.v. licenties waardoor Vlaamse telers ze niet kunnen telen. Dit maakt dat de Vlaamse hoptelers niet mee evolueren. Zij vrezen dat dit in de toekomst nefast zal zijn voor de Vlaamse hopsector.


Onderzoeksaanpak

De eerste stappen voor een lokaal veredelingsprogramma zijn reeds in 2018 - 2019 gezet, in het HOPBEL project. Om tot een volwaardig veredelingsprogramma te komen, zijn er nog een aantal belangrijke uitdagingen en onderzoeksnoden. De landbouwkundige karakterisatie van de kandidaatrassen moet verder geoptimaliseerd worden (oa. ontwikkelen van biotoetsen om de gevoeligheid ten aanzien van witziekte, hopplaag en Verticillium te testen). De karakterisatie van de kruisingsouders en optimalisatie van technieken om gerichte bestuivingen uit te voeren. Tot slot zijn de Vlaamse hoptelers ook vragende partij om de lokale vermeerdering van hopplanten in Vlaanderen op te starten en zo niet afhankelijk te zijn van buitenlandse vermeerderaars.


Relevantie/Valorisatie

In HopBel2.0 streven we naar de ontwikkeling van lokaal geadapteerde hoprassen die relevant zijn voor de landbouwer (agronomisch) en voor de brouwer (brouwtechnisch). We leggen verder de fundamenten voor een Vlaams veredelingsprogramma zodat de Vlaamse hopteler mee kan evolueren met het telen van nieuwe, robuuste rassen en competitief blijft binnen de internationale hopmarkt. 


Financiering
VLAIO

Externe partner(s)
Inagro
Vives
AcroniemHOPBEL2.0
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/2231/08/26

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.