Kennisgebaseerde praktijkmaatregelen voor een betrouwbare beheersing van Little Cherry

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader
Dit project focust op een plantenvirus dat onder meer de kersenteelt, maar ook delen van de sierteelt bedreigt, namelijk het zogenaamde Littlecherry virus. Doel is te komen tot een kennisonderbouwde duurzame beheersingsstrategie, en dit te implementeren in de praktijk. Concreet willen we: (1) een aantal cruciale kennishiaten rond het virus(complex) (epidemiologie, overleving, besmettingsrisico uitgangsmateriaal, gevoeligheid cultivar/onderstam, snelle betrouwbare in field detectiemethode) via praktijkgericht onderzoek achterhalen. (2) een aantal cruciale kennishiaten rond de insectvectoren en hun rol in de verspreiding van LChV via praktijkgericht onderzoek achterhalen. (3) praktijkmaatregelen uitwerken en testen die de introductie (aangepaste procedures in productie van het vermeerderingsmateriaal op basis van snelle detectie/certificeringstrategie, gebruik resistente/tolerante onderstammen/cultivars), besmetting en verdere verspreiding van de ziekte effectief verhinderen op basis van risico-evaluatie en kennis opgedaan in de punten 1 en 2.  (4) een leidraad opstellen en communiceren met effectieve beheersmaatregelen en ondersteuning van de brede implementatie ervan in de praktijk.

Onderzoeksaanpak
De onderzoeksaanpak omvat 4 pijlers; (1) epidemiologie van de ziekte, (2) epidemiologie van de vector(en), (3) risico-evaluatie en keuze van gerichte beheersmaatregelen en (4) kennisoverdracht en brede communicatie en praktijkimplementatie van de geteste effectieve beheersmaatregelen gaande van gecertificeerd virusvrij uitgangsmateriaal tot het minimaliseren van de kans op overdracht en besmetting van gezonde bomen in productieboomgaarden.

Relevantie/Valorisatie
Door het uitwerken van een reeks kennisgebaseerde beheersmaatregelen en de ondersteuning van hun praktijkimplementatie via demonstratieproeven en advisering hebben we de LChV-problematiek aanzienlijk teruggedrongen. Na dit project traject vertaalt zich dat in minder symptomen (verdachte stalen) die gesignaleerd worden en in beduidend minder LChV in de alsnog ingeleverde stalen. Het ontmijnen van de LChV-problematiek creëert een solide basis en triggert een stijgende interesse in de Vlaamse kersenteelt. Mogelijk brengt dit een stroomversnelling aan investeringen mee voor een hoog-rendabele kersenteelt, met zowel voor de Vlaamse kersenteeltbedrijven als de (fruit)boomkwekerijen een economische meerwaarde. Het project had een niet te onderschatten impact op maatschappelijk vlak. Via het uitwerken van kennis gebaseerde beheersingsmaatregelen ontstond er een consensus tussen professionele kersentelers en eigenaars van hoogstam-boomgaarden/(sier)kerselaars aangaande de LChV-beheersingsstrategie, ondanks hun verschillende invalshoeken en belangen.

Financiering
VLAIO
AcroniemIWT-LITTLECHERRY
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/1531/08/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.