Kennisgedreven sturing van plantfysiologische processen in de sierteelt ter bevordering van plantkwaliteit

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit project wil concrete innovaties gebaseerd op de nieuwe plantfysiologische inzichten realiseren bij participerende individuele sierteeltbedrijven en in de brede sierteeltsector. Het gaat om technologische innovaties (o.a. LEDs, sensoren), om nieuwe mogelijkheden door gerichte interacties tussen plantenhormonen en om vertaling van kennis over biologische processen in modelgewassen. Door in te grijpen in specifieke teeltfases kan men de plantkwaliteit nog verbeteren, verliezen inperken, betere teeltmethoden en –schema’s opstellen of productiefactoren efficiënter benutten. Het project mikt op een intensieve samenwerking met de deelsectoren azalea, boomkwekerij, potplanten, snijbloemen, perkplanten, chrysanten en jongplantbedrijven.
   

  Onderzoeksaanpak
  Het gebruik van stuurlicht (LED-belichting) en van plantenhormonen (o.a. ABA en strigolactonen) wordt bekeken in vier specifieke processen: (1) we karakteriseren de bewaar- en transportcondities van sierteeltplanten (stekken en volwassen planten) en het effect ervan op kwaliteit;  (2) we leren hormoonbalansen sturen en we bepalen hun invloed op wortelvorming bij jongplanten (stekken, weefselteeltplanten). We optimaliseren de afharding van weefselteeltplanten door gebruik van chemische regulatoren; (3) we testen zowel chemische als fysische stimulatoren van vertakking met het oog op een brede toepassing ervan in de teelt. Zo verbreden we het gamma aan beschikbare (en toegelaten) groeiregulatoren in de sierteelt in het kader van duurzaamheid; (4) we bestuderen de pigmentatie van blad/bloem onder verschillende lichtcondities om eventueel te kunnen spelen met de kleurintensiteit. Samengevat gaat het steeds om processen die een relatief korte periode van de productiecyclus omvatten maar die wel van uiterst groot belang zijn voor de uiteindelijke kwalitatief hoogstaande plant. Erg belangrijk is de participatieve aanpak en de openheid in dit project. We delen de in het project opgebouwde kennis via demonstratieproeven. Anderzijds starten we met een aantal pilootprojecten op bedrijven en creeëren we een platform om innovaties op maat van een individueel bedrijf te begeleiden.
   

  Relevantie/Valorisatie
  Het VLAIO project ‘Kennisgedreven sturing van plantfysiologische processen in de sierteelt ter bevordering van plantkwaliteit’ is eind 2018 afgerond en (erg) gunstig geëvalueerd. Zo blijkt uit de enquête van de projectpartners ILVO, PCS en UGent (www.pcsierteelt.be/Projecten) bijvoorbeeld dat 67% van de bedrijven die reeds licht gebruiken, aansluitend bij het project ook effectief investeerden in belichting, hoofdzakelijk in LEDs. Groeiregulatoren die de afgelopen 6 jaar een erkenning kregen, worden ondertussen veelvuldig toegepast. Het Kennisplatform Plantenfysiologie, ontwikkeld binnen dit projectconsortium, is inmiddels goed gekend binnen de sector (95%). De temperatuur wordt nu door telers veel meer opgevolgd tijdens het transport in vergelijking met 6 jaar geleden. De algemene kennis over plantenfysiologie is sterk toegenomen binnen de bedrijven. De kennis over antitranspirantia had een meer beperkte impact (32%), net als de kennis over de invloed van LEDs op bloem of bladkleur (35%), maar deze toepassingen zijn ook maar voor een aantal deelsectoren relevant. 

  Financiering
  IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen

  Externe partner(s)
  PCS - Proefcentrum voor de Sierteelt
  Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
  AcroniemIWT-STURING SIERTEELT
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1230/09/18

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.