Kikkererwt : Lokaal Vlaams Eiwit

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Kikkererwt is een teelt die momenteel nog niet ingeburgerd is in Vlaanderen. Met het onderzoeksproject Kik-Love start ILVO een verkennend onderzoekstraject rond lokale teelt en verwerking van kikkererwt. Samen met twee pionierlandbouwers evalueren we voor het eerst de teelttechniek. We verkennen voedingssector op hun bereidheid om de lokaal geteelde kikkererwt te verwerken. Naast de landbouwer en de voedingsindustrie zoeken we ook de nodige tussenschakels van de keten.


Onderzoeksaanpak

We demonstreren de teelt van kikkererwt bij 2 pionierlandbouwers, een gangbaar en een biologisch bedrijf, met het oog op mogelijke early adopters. We brengen lopende initiatieven rond kikkererwten samen, geven  ruchtbaarheid aan de groep van landbouwers. We ondersteunen een eventuele verdere uitbreiding en collectieve ketenontwikkeling door uitwisseling van ervaring, succesverhalen, maar evenzeer door mogelijke uitdagingen en problemen te bespreken en samen aan te pakken. We organiseren samenkomsten, bezoekmomenten, geven praktische adviezen op basis van eigen ervaring en studie, kwaliteitsanalyses, kosten-batenanalyses. Via een telersnetwerk worden geïnteresseerde landbouwers (of early adopters) op weg geholpen, zodat kikkererwten voet aan de (Vlaamse) grond krijgt. 


Relevantie/Valorisatie

In de eiwittransitie zijn voedingsbedrijven op zoek naar bronnen van plantaardige eiwitten. Verschillende teelten bieden zich aan als eiwitgewas. Met KIK-Love ontwikkelen we een operationele groep die bestaat uit alle actoren van de kikkererwt-keten. Na het Kik-Love hbben zich naar verwachting nieuwe lokale partnerschappen gevormd die resulteren in de lokale, rendabel productie van plantaardig eiwit via kikkererwt.


Financiering
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Externe partner(s)
Inagro
AcroniemKIK-LOVE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/2128/02/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig