Klimaatadaptatie door bodem- en gewasbeheer: synthese en weg vooruit

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

In CLIMASOMA onderzoeken we wat de bestaande wetenschappelijke literatuur ons kan leren over de rol van bodembeheer op de hydrologische en biologische bodemfuncties en de veerkracht van de gewasproductie tov klimaatverandering binnen specifieke pedo-klimatologische contexten.We identificeren kaders en bodem- en gewasmodellen die bodemstructuur als een dynamische sleutelvariable beschouwen. Het project brengt kennishiaten in kaart rond de relatie tussen bodembeheer en het hydrologisch en biologisch functioneren van de bodem. Als we die relatie optimaliseren werkt dat naar alle waarschijnlijkheid een betere klimaatadaptatie in de hand. 


Onderzoeksaanpak

We verzamelen relevante literatuur, databases en modelbenaderingen die biofysische, agronomische en sociaal-economische & beleidsfactoren rond de rol van bodem voor klimaatadaptatie belichten. We structureren de gegevens van bestaande literatuur in een open kennisbibliotheek. We analyseren deze kennisbibliotheek kwalitatief. We gebruiken een subset van bestaande databases in een machine learning aanpak om relaties en hun interactie, oorzaken en kennishiaten aan het licht te brengen.


Relevantie/Valorisatie

CLIMASOMA draagt rechtstreeks bij tot een langdurige afstemming van onderzoeksstrategieën die landbouwbeheer, bodemkwaliteit en klimaatadaptatiepotentieel met elkaar verbinden door een samenvatting van de gepubliceerde literatuur aan te leveren en door een identificatie van kennishiaten en onderzoeksprioriteiten. De gedeelde visie op dit onderwerp resulteert in duidelijke aanvullingen op de EJP Soil Roadmap. 


Externe partner(s)
Agroscope
CREA
SLU - Swedisch University of Agricultural Sciences
Wageningen UR
AcroniemEJPSOIL - CLIMASOMA
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/02/2131/01/22

Vlaamse Disciplinelijst

  • Bodemfysica
  • Ecosysteemdiensten
  • Landbouwhydrologie