Kustverdediging door aanleg van een mosselrif

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Toenemende klimaatveranderingen, met daaraan gekoppeld zeespiegelstijging, intensifiering van stormen en stranderosie, zorgen ervoor dat goede kustbeschermingsmaatregelen meer dan ooit nodig zijn. De huidige technische aanpak - zowel de harde als zachte maatregelen - schiet tekort voor een efficiënte en kosteneffectieve bescherming van de kust. De ontwikkeling van biogene riffen (driedimensionale levende structuren die ontstaan door dichte aggregaties van organismen) kan leiden tot een (semi-)natuurlijk kustsysteem dat bepaalde ecosysteemdiensten zoals kustbescherming kan leveren. Coastbusters 2.0 is een publiek-privaat innovatiepartnerschap dat experimenteert met verschillende rif faciliterende systemen om de vroege stadia van mosselbanken te bevorderen in verschillende dynamische kustmilieus. Op lange termijn moet dit leiden tot de ontwikkeling van een natuurgeïnspireerde kustbescherming.


Onderzoeksaanpak

Mosselbanken inzetten als kustverdediging roept volgende onderzoeksvragen op: In welke mate kunnen biodegradeerbare materialen gebruikt worden in plaats van de conventionele materialen en textielen als bouwcomponenten voor een offshore mosselkweek installatie? Wat is het meest geschikte technische, ruimtelijke en temporele ontwerp van de offshore-opstelling om op een efficiënte manier biogene bankvorming en overleving van de mosselen te bekomen en dit onder verschillende hydrodynamische omstandigheden? Hoe kan de inzet van geavanceerde observatie technieken leiden tot een betere, wetenschappelijke opvolging van de opbouw en evolutie van deze mossel banken? Wat zijn de randvoorwaarden voor de vorming en overleving van dergelijke nieuw gevormde banken? Wat is de meerwaarde aan biodiversiteit en ecosysteem goederen en diensten van deze artificiële mossel banken? De bijdrage van ILVO bestaat erin om de randvoorwaarden en toegevoegde ecosysteemwaarden en -diensten wetenschappelijk te bepalen. ILVO formuleert ook onderbouwde adviezen rond het ontwerp van de offshore-opstelling, aangezien deze geïnspireerd is op bestaande mosselcultuurpraktijken.


Relevantie/Valorisatie

Het innovatieve van Coastbusters 2.0 ligt in het gebruik van biologisch afbreekbare en duurzame materialen en de baanbrekende configuratie en modulaire structuur van de offshore-opstelling. We verwachten nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde observatiemethodologieën en een uitgebreide kennisopbouw over de randvoorwaarden en ecosysteemprocessen van de nieuw gevormde mosselbanken. We ontwikkelen aangepaste monitoringstechnieken en -strategieën, we ontrafelen de mechanismen van habitatontwikkeling en verfijnen de kwanitificering van de ecosysteemdiensten. De expertise rond ontwikkeling van mosselen en biogene riffen passen binnen de zogenaamde Coastbusters branding strategie, welke werkt aan een portefeuille van onderzoeksgedreven NID-projecten in het kader van onafhankelijke en verschillende co-financieringsregelingen.


Financiering
VLAIO

Externe partner(s)
Dredging International
Jan De Nul
SIOEN INDUSTRIES NV
Vlaams Instituut voor de zee
AcroniemCOASTBUSTERS 2.0
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/02/2031/08/23

Vlaamse Disciplinelijst

  • Mariene ecologie
  • Milieumanagement
  • Milieumonitoring
  • Milieueffecten en risico assessment
  • Ecosysteemdiensten
  • Conservatie en biodiversiteit
  • Aquacultuur

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.