Kwaliteitsbepaling bij maïs in het kader van rassentoelating

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Op welke wijze kunnen we de kwaliteit van kuilmaïs onder Vlaamse klimaats- en uitbatingsomstandigheden met meer nauwkeurigheid bepalen, rekening houdend met ondermeer het oogsttijdstip en de bewaaromstandigheden? Dit doctoraatsonderzoek heeft als finaal doel om de beoordelingsparameter ‘voederwaardekwaliteit’ wetenschappelijk te optimaliseren.  Voederkwaliteit is één van de belangrijke criteria binnen de officiële vergelijkende rassenproeven (beoordeling van nieuwe rassen en uiteindelijke toelating tot de rassenlijst en de Europese markt). Bedrijven positioneren hun rassen in de markt als kuilmaïs, korrelmaïs of dubbeldoelrassen, als vroeg of laat afrijpende rassen, stay green of dry down rassen, rassen met een hoge zetmeelproductie of rassen met een hoge celwandverteerbaarheid. Naast de genetische invloed van een maïshybride oefenen voornamelijk de omstandigheden tijdens het groeiseizoen, de oogst en bewaring een grote invloed uit op de kwaliteit van het eindproduct. De keuze van het oogsttijdstip vormt hierbij één van de belangrijkste beslissingen.

  Onderzoeksaanpak
  Gedurende twee opeenvolgende jaren en op verschillende locaties zaaien we een selectie aan maïsrassen uit. Op 3 verschillende tijdstippen worden alle rassen geoogst. Het eerste tijdstip correspondeert met een vroege oogst voor kuilmaïs. Het tweede met een late oogst voor kuilmaïs. En het derde tijdstip correspondeert met een vroege oogst voor korrelmaïs. Van ieder ras wordt de totale opbrengst en het aandeel aan stengels, bladeren, spil, korrels en schutbladeren bepaald. Zowel op gedroogde monsters als op ingekuild materiaal worden chemische analyses uitgevoerd samen met de in vitro verteerbaarheid van de totale organische stof, de in vitro celwandverteerbaarheid en de zetmeelbestendigheid.


   

  Relevantie/Valorisatie
  Voor de toelating van kuilmaïs tot de rassenlijst en de markt is de voederwaardekwaliteit een belangrijke beoordelingsparameter. De huidige meetmethode van de kwaliteitsparameter van kuilmaïs staat ter discussie. Niet alleen de analysetechniek maar vooral ook het oogsttijdstip oefent een grote invloed uit op het bekomen eindresultaat. Een herziening van de kwaliteitsparameter voor kuilmaïs is noodzakelijk. De onderzoeksresultaten kunnen bijdragen tot meer optimale evaluatiecriteria voor toelating van kuilmaïsrassen.
  AcroniemKWALIMAIS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum16/10/1215/10/16

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.