Landbouw en open ruimte in de stedelijke omgeving van Gent

 • Rogge, Elke (Projectverantwoordelijke)
 • Dessein, Joost (Voormalig Projectbegeleider)
 • Prové, Charlotte (Voormalig doctoraatsstudent)
 • Kerselaers, Eva (Voormalig Projectbegeleider)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  In het kader van de opmaak van het nieuwe structuurplan ‘Ruimte voor Gent - Structuurvisie 2030’ zoekt de stad Gent specifieke informatie  omtrent landbouw: Wat is de ruimte die landbouw op vandaag inneemt in de stad? Welke trends, noden en behoeften leven er bij deze landbouw en wat is hiervan de ruimtelijke implicatie? Wat is de ruimte die de stad in 2030 zal willen en kunnen geven aan de landbouw in Gent? ILVO krijgt de studieopdracht, samen met het bureau SumResearch en Paul de Graaf, om een visie op landbouw uit te werken in de stedelijk omgeving van Gent in 2030, en om deze visie ook ruimtelijk te vertalen.

  Onderzoeksaanpak
  In een eerste fase brengen we de bestaande landbouw in beeld door middel van een doorgedreven GIS-analyse. Via een forum, workshops, terreinbezoeken en interviews bevragen we actoren over de knelpunten en mogelijkheden voor de landbouw in de omgeving van Gent. In de tweede fase organiseren we via 5 ruimtelijke cases input aan de discussie in stakeholder workshops. Vanuit deze concrete cases formuleren we beleidsaanbevelingen voor een duurzaam Gent.

  Relevantie/Valorisatie
  Opdrachtgever Gent heeft de intentie om het studierapport te gebruiken als  input voor het nieuwe structuurplan ‘Ruimte voor Gent - Structuurvisie 2030'. Met de opmaak van de Structuurvisie 2030 gaat de stad een nieuwe uitdaging aan inzake ruimtelijke planning voor haar hele grondgebied. De structuurvisie op landbouw helpt de stad ook om de ambitie waar te maken om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, op basis van de assen ‘duurzaamheid’, ‘verwevenheid’ en ‘diversiteit’.


  Het opgeleverde onderzoeksrapport is inmiddels klaar en kan gedownload worden op de website van de stad Gent. (zie link hieronder)


  Een brochure met de belangrijkste bevindingen van dit project kan aangevraagd worden bij sofie.claeys@ilvo.vlaanderen.be
  AcroniemSTANAGENT
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/04/1431/12/16

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.