Landbouw in de toekomst- Rurale netwerken opzetten voor een klimaat-adaptieve landbouw

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het FARM LIFE project kadert thematisch binnen de uitdaging klimaatadaptatie. Er zijn 2 belangrijke doelen. Ten eerste willen we innovatieve adaptatietechnologieën en -methoden voor landgebruik in combinatie met watermanagement en bodembehoud uittesten, implementeren en demonstreren op 3 landbouwbedrijven in Noord-Brabant (Nederland). Ten tweede willen we de 'geleerde lessen' uit het werk op de 3 demonstratiebedrijven, zoals technische kennis en methodologische resultaten, vertalen in leerinstrumenten en die promoten en laten herhalen. 


Onderzoeksaanpak

Op de drie pilootbedrijven concipiëren de onderzoekspartners site-specifieke adapatieve bedrijfsplannen voor bijvoorbeeld de implementatie van agroforestry (boslandbouw) systemen. Het oogmerk is de optimalisatie van ecologische en economische veerkracht bij klimaatsverandering. Daarnaast organiseren we masterclasses die landbouwers (en de actoren rondom hen) ondersteunen bij de eventuele implementatie van agroforestry. De geleerde lessen worden vertaald in een "transitie toolkit". Doel is om die later veelvuldig te laten hergebruiken. Het project maakt ook werk van opleiding van transitiemanagers in agroforestry. Dat gebeurt ondermeer door een MOOC (Massive Online Open Course) te ontwikkelen, en een Master curriculum. 


Relevantie/Valorisatie

Agroforestry is een multifunctioneel landbouwsysteem dat productie diversifieert en aanpast en ondertussen ook de carbon footprint, management inspanningen en inputkosten verminderd. Het past binnen de zoektocht naar klimaatadaptieve landbouwsystemen in tijden van klimaatsverandering. Het project zoekt naar nieuwe bedrijfsmodellen voor een leefbare en veerkrachtige agroforestry systemen. Daarnaast zal het project, gezien de beperkte kennis rond agroforestry ook instrumenten en lessen ontwikkelen die de transitie naar agroforestry kunnen ondersteunen. 


Financiering
LIFE +
AcroniemFARMLIFE
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/1831/08/23