Langetermijn dataverzameling ter onderbouwing van de huidige uitzonderingsmaatregel m.b.t. de teruggooi van de rog en de "Roadmap for rays and skates" (Raywatch)

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het doel van RAYWATCH is om data te verzamelen van roggen op soortniveau, met name over de omvang van teruggooi na vangst en over het percentage dat daarbij overleeft. Zo komen de onderzoekers tot een wetenschappelijke basis om al dan niet een uitzonderingsmaatregel te bepleiten op de aanlandplicht voor ondermaatse vis, op basis van een bewezen hoge overleving na teruggooi. Een tweede doel is om de data te integreren in wetenschappelijke populatie-dynamica-modellen. Daarmee zijn we in staat om beter advies te geven over het juister beheer van – voor de Belgische visserij – commercieel interessante roggensoorten. 


Onderzoeksaanpak

Tijdens de voor dit project uitgebreidere campagne van 'nationale datacollectie1' (zeegaande waarnemers op onderzoeksschepen) en tijdens extra zeereizen maken we vangstanalyses op roggen. We noteren van elke gevangen rog gedetailleerde gegevens over biologische parameters. We gebruiken een vernieuwde en efficiënte datacollectie steunend op de integratie van elektronische tools  (i.e. toughbooks gekoppeld aan een meetplank). Slimme camerabeelden worden gebruikt om de vangstmanipulatie zo laag mogelijk te houden. We identificeren “choke” situaties door roggen, gebaseerd op vangststatistieken en quota-allocaties. We werken de kennishiaten weg, die werden geïdentificeerd in de “Roadmap for skates and rays”. We analyseren de nieuw verzamelde data en integreren ze in nieuwe stock assessment tools. Op basis van de bekomen resultaten formuleren we aanbevelingen voor een toekomstig duurzaam beheer van de diverse roggenpopulaties.

AcroniemRAYWATCH
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/02/2031/07/22

Vlaamse Disciplinelijst

  • Duurzaam visserijbeheer