Leefbare garnaalvisserij door creëren van meerwaarde via kwaliteitsverhoging

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Hoe kunnen we een kwalitatief hoogstaande (Belgische) garnaal zonder bewaarmiddelen of additieven met een voldoende lange houdbaarheid op de markt brengen, die zich duidelijk onderscheidt van andere momenteel courant beschikbare garnalen? Dit kortlopende praktijkgericht onderzoeksproject beoogt een marktwaarde- en een kwaliteitsverhogend effect voor resp. de visserijsector en de consument. Het project focust met name op het hernieuwde  of nieuwe aanlanden van het visserijproduct rauwe/levende garnaal en de verwerkingsmogelijkheden ervan aan land. Levende garnaal is 'spring' levend, rauwe garnaal bevindt zich in een slapende, stille toestand (ongekookt, gekoeld, vers).

  Onderzoeksaanpak
  De aanpak omhelst zowel technische, participatieve als economische onderzoeksmethoden. We werken in eerste instantie aan de optimalisatie van technische procedures voor het behandelen en bewaren van levende/rauwe garnalen vanaf aanlanding. De behandeling van de garnaal aan boord van het schip gebeurt in een gerelateerd onderzoeksproject. We evalueren in nauw overleg met de betrokken bedrijven en groothandelaars welke de best mogelijke en meest diverse technieken zijn voor de superverse eindbewerking: koken aan land, koelen en vers (of levend) houden, het garanderen van een lange bewaartijd zonder additieven. We gaan na welke marketingtechnische strategie moet worden gevolgd om het product en de culinaire eindverwerking onder de aandacht te brengen van handelaars, retail en traiteurs.

  Relevantie/Valorisatie
  Het project mikt op een betere organisatie van de afzetmarkt voor Belgische garnaal en van de hele betrokken keten. Wij verwachten dat het onderzoek een hogere valorisatie van dit hernieuwde of nieuwe visserijproduct (garnaal zonder bewaarmiddelen of additieven) genereert en dat de juiste positionering ervan op de markt versterkt wordt. Zowel de economische als ecologische duurzaamheid zijn gebaat bij een marien product dat minder kilometers aflegt en dat met een voldoende lange houdbaarheid bij de consument arriveert zonder gebruik van bewaarmiddelen of andere additieven. De kans op succes verhoogt door de duidelijke omschrijving van de stakeholders. Er wordt met name gemikt op de kwaliteitshandelaars, gespecialiseerde traiteurzaken en de betere retail (viswinkels). De consument raakt daardoor wellicht via een omweg vertrouwd met het product en begrijpt onrechtstreeks de meerwaarde van enerzijds het streekgebonden karakter van het product en anderzijds de kwaliteit en de smaak.

  Externe partner(s)
  BREVISCO
  Vlaamse Visserij Vereniging
  AcroniemLEEFBAREGARNAALVISSERIJ
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/09/1228/02/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.