Leguminosen - onmisbaar in een agro-ecologisch teeltsysteem voor humane voeding

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

De productie van lokale Vlaamse eiwitgewassen staat recent in de kijker. De stijgende vraag naar plantaardige eiwitbronnen, de economische opportuniteiten en de talrijke voordelen op ecologisch vlak maken de lokale teelt van eiwitgewassen aantrekkelijk. Eén van de grote uitdagingen voor de Vlaamse landbouwer die met deze nieuwe eiwitgewassen aan de slag wil, is stabiliteit. Zowel op vlak van opbrengst als op vlak van kwaliteit scoren eiwitgewassen vaak minder stabiel dan andere teelten.


Onderzoeksaanpak

Binnen het Leg-O project worden de opportuniteiten van strokenteelt onderzocht. Recent onderzoek in Nederland toont aan dat teelt in stroken resulteert in een verminderde aantasting door ziekten en plagen bij o.a. bloemkool en aardappel en in een stabielere opbrengst. Een rotatie van uitsluitend akkerbouwgewassen voor humane voeding in strokenteelt vormt de innovatieve kerngedachte van dit project. De gewassen waarop we focussen zijn drie drooggeoogste peulvruchten: velderwt, veldboon en rode nierboon, aangevuld met drie graangewassen: baktarwe, durumtarwe en brouwgerst. Met de keuze voor durumtarwe spelen we in op het wijzigende klimaat en introduceren we een potentieel nieuwe teelt in Vlaanderen. We richten ons zowel op biologische als op gangbare akkerbouwers om samen met hen een stap in de richting van lokale, duurzame voedselproductie voor de toekomst te zetten. Hierbij betrekken we ook de andere schakels in de keten waaronder zaaizaadbedrijven, loonwerkers, droog- en triageoperatoren, alsook verwerkende voedingsbedrijven en retailers.


Relevantie/Valorisatie

Het algemene doel van dit project is om de opbrengst, kwaliteit en stabiliteit van drie eiwitgewassen te verhogen (velderwt, veldboon en rode nierboon) en daarmee de risico’s voor de landbouwer te reduceren. Tegelijkertijd worden in de rotatie de mogelijks aanwezige positieve effecten van de eiwitgewassen op de volgteelt bestudeerd (denk aan extra stikstofbeschikbaarheid na de teelt van peulvruchten). Hiervoor worden de graangewassen baktarwe, durumtarwe en brouwgerst uitgezaaid. Ook de eerste stappen in de ketenontwikkeling en een uitgebreide kennisverspreiding zullen bijdragen tot een betere rendabiliteit voor de landbouwer.


Financiering
VLAIO

Externe partner(s)
Hogeschool Gent
Inagro
Universiteit Gent
AcroniemLEG-O
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/2231/08/26