Levensproductie van melkvee verbeteren door een optimalisatie van de voeding en het management van jongvee in Vlaanderen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Het project JongLeven situeert zich in de melkveehouderij. Doel is om de Vlaamse melkveebedrijven praktische handvaten te reiken voor een jongvee-opfok die tegelijk duurzamer en financieel voordeliger is. Aan het eind van dit project moeten er meer melkveehouders actief de opfok van hun vaarzen monitoren (meten/wegen), moeten er meer vaarzen afkalven op de optimale leeftijd van 24 maand, en moeten deze vaarzen een gezonder en langer leven tegemoet gaan en zo een grotere levensproductie realiseren.

Onderzoeksaanpak
De aanpak in dit project is een combinatie van onderzoek en praktijkobservaties en- experimenten. We verzamelen de nodige kennis rondom het ideale groeitraject, pensontwikkeling, voederbehoeftes en protocollen door eigen onderzoek (bij ILVO & Hooibeekhoeve) en door het opvolgen van een aantal praktijkbedrijven. Vervolgens passen we deze opgebouwde kennis toe op praktijkbedrijven om de haalbaarheid en effectiviteit van deze veranderingen te beoordelen. We plannen studiedagen, hands-on workshops en discussiegroepen om interactie met de veehouder te bevorderen en te verbreden.

Relevantie/Valorisatie
Er komt een virtueel 'Kenniscentrum JongLeven'. Hier kunnen veehouders terecht voor alle praktische info rond de jongvee-opfok. De opgedane kennis en relevante internationale literatuur wordt er helder ontsloten. Hands-on workshops en discussiegroepen versterken de valorisatie van de onderzoeksresultaten bij de veehouders.

Financiering
VLAIO

Externe partner(s)
Hooibeekhoeve - proefbedrijf voor veehouderij
Inagro
AcroniemJONGLEVEN
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.