lokale teelt van KIkkererwt ontKETenen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Kikkererwten klimmen in populariteit en kennen qua toepassing in de keuken een brede waaier van mogelijkheden, puur of verwerkt. Momenteel is de kostprijs van de lokaal geteelde kikkererwt echter beduidend hoger dan de huidige wereldmarktprijs, en is de lokale teelt van kikkererwten nog niet rendabel. Dit komt enerzijds door de beperkte teeltkennis (rassen, inoculum, teeltmechanisatie) maar  anderzijds doordat de lokale verwerking van kikkererwten, in een lokale keten met actoren voor en nar de landbouwers ontbreekt. Op deze ketenvorming zet KIKET in. KIKET bouwt verder op de kennis uit het project KIK-Love. 


Onderzoeksaanpak

Het voorafgaande project KIK-Love mikte op het optimaliseren van de  kikkererwtteelt in Vlaanderen (rassenkeuze, inoculum, rendabiliteit). Nu focussen de onderzoekers zich op de bereidheid van de actoren in de keten voor en na het landbouwbedrijf.  Kunnen zij een schakeling naar een Vlaamse kikkererwt mee ondersteunen? In welke mate is er betalingsbereidheid bij de afnemers (retail, verwerkers, consumenten)? Voor welke  toepassingsmogelijkheden bestaan er, op welke ideale schaalgrootte, kansen voor de Vlaamse kikkererwt. 


Relevantie/Valorisatie

In Vlaanderen, maar ook in Europa wordt er volop ingezet op de eiwitdiversificatie en het lokaal telen van plantaardig eiwit. Kikkererwt is daarbij een potentieel gewas die kan bijdragen aan een lokale shift naar meer plantaardig eiwit. Naar de primaire sector biedt het mogelijkheden tot gewasdiversificatie, het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, aangezien kikkererwt een peulgewas is die aan stikstoffixatie kan doen. Het project brengt naar verwachting duidelijkheid rond een haalbaar, inclusief businessmodel met een open en transparante prijszetting doorheen de keten van landbouwer tot consument. De consumptie van kikkererwt in onze contreien zit in de lift en quasi alles wordt nu ingevoerd.  


Financiering
Vlaamse Overheid Departement L&V
AcroniemKIKET
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum18/04/2217/04/24

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.