Malnutritie en voedselverliezen beperken in de zorg

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Ondervoeding blijkt bij patiënten/bewoners in de (bejaarden-)zorgsector frequent voor te komen. Het risico daarop hangt samen met een verminderde maaltijdbeleving. Daarnaast wordt er geschat dat er zo’n 40% van de bereide maaltijden in de zorgsector worden weggegooid als voedselverlies. ILVO mikt in het twee jaar durend ILVO-project Food Loss In Care op manieren om deze voedselverliezen en malnutritie in verscheidene woonzorgcentra proefondervindelijk te verminderen. 


Onderzoeksaanpak

We selecteren een aantal woonzorgcentra (WZC) waar we allerlei voedingsdata wetenschappelijk verzamelen, aan de hand van diepte interviews met focusgroepen, enquêtes en metingen van de soorten voedselresten.  De statistische verwerking van deze gegevens  legt de precieze knelpunten per WZC bloot. Vervolgens werken we verbeteracties uit. Tijdens de implementatie daarvan gebeuren er nieuwe metingen. We ontwerpen en implementern geschikte (digitale) tools. Er is uiteraard een intesieve samenwerking met de woonzorgcentra in kwestie, en zij blijven volledig vrij om de beproefde vernieuwingen of aanpassingen al dan niet te bestendigen. 


Relevantie/Valorisatie

Via verspreiding van de wetenschappelijk onderbouwde bevindingen verwachten we dat de succesvolle verbetertrajecten rond minder malnutritie en minder voedselverliezen navolging kunnen krijgen in meer  woonzorgcentra doorheen Vlaanderen.

AcroniemFOOD LOSS IN CARE
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/2131/03/23