Malnutritie en voedselverliezen beperken in de zorg

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Ondervoeding blijkt bij patiënten/bewoners in de (ouderen-)zorgsector frequent voor te komen. Het risico daarop hangt onder meer samen met een verminderde maaltijdbeleving. Tegelijk wordt er naar schatting ongeveer 40% van de bereide maaltijden in de zorgsector weggegooid als voedselverlies. ILVO mikt in het twee jaar durend ILVO-project Food Loss In Care op manieren om tegelijk deze voedselverliezen en malnutritie in verscheidene woonzorgcentra proefondervindelijk te analyseren en te verminderen. 


Onderzoeksaanpak

Het project is inmiddels uitgevoerd. We hebben bij aanvang 2 woonzorgcentra (WZC) in Vlaanderen geselecteerd waar we in 13 afdelingen voedingsdata hebben verzameld, aan de hand van diepte interviews met focusgroepen, enquêtes en metingen van de soorten voedselresten. Via een statistische verwerking van alle gegevens hebben we de precieze knelpunten per WZC blootgelegd. Vervolgens zijn er verbeteracties uitgetekend. Die zijn ter plaatse uitgetest en geëvalueerd aan de hand van nieuwe metingen. In dit project zijn ook meerdere  geschikte (digitale) tools ontworpen en toegepast, en hebben we een interessante mobiele meetopstelling gebouwd die maaltijdborden kan wegen en in de toekomst visueel (fotografisch) kan interpreteren op component (die bijvoorbeeld terugkomt van het bord van de patiënt/bewoner) . 


Relevantie/Valorisatie

Via verspreiding van de wetenschappelijk onderbouwde bevindingen verwachten we dat de succesvolle verbetertrajecten rond minder malnutritie en minder voedselverliezen navolging kunnen krijgen in meer  woonzorgcentra doorheen Vlaanderen.

AcroniemFOOD LOSS IN CARE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/2131/03/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.