Marktgerichte ontwikkeling en introductie van innovaties: Systeeminnovatie rond valorisatie van nevenstromen

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  In dit project wordt specifiek ingezet op de valorisatie van reststromen uit de tuinbouw (groenten en fruit). Deze reststromen worden momenteel, ondanks hun interessant nutritioneel profiel, sterk onderbenut wegens praktische bottlenecks zoals lage productievolumes, hoge vochtgehaltes, seizoensgebonden beschikbaarheid en door logistieke, wettelijke en economische aspecten. Industrieel succesvolle verwerking van tuinbouwreststromen is dan ook zeer beperkt vandaag. Daarom is er nood aan een breed inzetbaar stabilisatietraject waarbij de rijke nutritionele waarde van de reststromen behouden blijft.

  Onderzoeksaanpak
  De eerste onderzoeksfase is een doorgedreven ‘scope-bepaling’: via consultatie van stakeholders uit de hele supply-chain inventariseren we de huidige praktijk inzake reststromen, de huidige problemen en de opportuniteiten. Op die manier identificeren we de behoeften aan en kansen voor een innovatief stabilisatietraject voor vochtrijke tuinbouwreststromen. We focussen vervolgens op de technische uitwerking van dergelijk stabilisatietraject voor drie typegewassen. Daarbij ligt de klemtoon op het maximaal behoud van de waardevolle componenten. Een belangrijke keuze in de aanpak is om voortdurend te dialogeren met de stakeholders, om zodoende zicht te houden op de marktomgeving, de beleidscontext, de interesse van de keten en de economische aspecten.

  Relevantie/Valorisatie
  Door een proof-of-concept te bieden van een breed inzetbaar stabilisatietraject wordt het probleem van de tuinbouwreststromen vanuit een bredere basis aangepakt en kunnen resultaten leiden tot de stabilisatie van een range aan tuinbouwreststromen. De resulterende, stabiele halffabricaten kunnen vervolgens ingezet worden in diverse sectoren zoals voeding, voeder, cosmetica, farmaceutica of materialen. Het project speelt tegelijkertijd in op de noden van de aanbodzijde (brede range aan gevaloriseerde of valoriseerbare tuinbouwreststromen), de tussenschakels en de vraagzijde (stijgende vraag naar gezonde, minimaal bewerkte voeding).  
  AcroniemGENESYS-PHD2
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1230/09/16

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.