Meerwaarde creëren in de biologische landbouw door duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

LEGcombio is een project dat mikt op de slimme combinatie van in uitloop gehouden (biologische) pluimvee met een meerjarige, plantaardige teelt. We onderzoeken op welke wijze de efficiëntie en duurzaamheid van een dergelijke combi-productie kan gemaximaliseerd worden. Het project is inmiddels afgelopen. 


Onderzoeksaanpak

1) Er is een deskstudie (literatuurstudie & bundelen gebruikservaringen) gebeurd over de diverse deelaspecten (plantaardige productie van voedsel, hout en/of biomassa en dierlijke productiecomponent van eieren of vlees, bodem en omgeving, regelgeving, economische haalbaarheid,…) van gemengde teeltsystemen. 
2) Er is lange termijn experimenteel onderzoek uitgevoerd naar het bevorderen van het uitloopgebruik door leghennen via aangepaste opfok of betere aanplant in de uitloop. Individueel uitloopgebruik is statistisch gecorreleerd aan het welzijn van het dier en aan de impact op bodemcondities. De productiviteit van twee types plantaardige teelt is vergeleken.  
3) Het combinatiesysteeem is onder praktijkomstandigheden geëvalueerd bij een omgekeerde vertreksituatie waarbij vleeskippen in een bestaande aanplant van kleinfruit (kiwibes) werden opgekweekt. De invloed van de omgeving en factoren zoals stalpositie en afstand tot water op het uitloopgebruik, onkruiddruk, gewasschade en bodemcondities zijn in kaart gebracht.


Relevantie/Valorisatie

Dit onderzoek heeft bijgedragen aan het realiseren van doordachte combinaties van plantaardige productie in de uitloop van kippen met het oog op een efficienter landgebruik, een beter dierenwelzijn en kleinere impact op het milieu. 


Externe partner(s)
Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit 'Pamel'
AcroniemLEGCOMBIO
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/1731/03/20

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.