Meetplatform chromatografie/massaspectrometrie voor plant, dier en voeding

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit project is veeleer een methodologisch meetplatform dan een concreet onderzoek. Via langlopende investeringen in apparatuur, knowhow en mankracht rond chromatografie/massaspectrometrie versterkt ILVO zijn onderzoekscapaciteit. Bedoeling is om het analysepotentieel en de  expertise ter beschikking te maken van alle ILVO onderzoeksgroepen. Het meetplatform creëert opportuniteiten voor de detectie, identificatie en/of kwantificatie van organische componenten in plant, dier en voeding/voeder. Chromatografisch-massaspectrometrisch gebaseerde technieken spelen een cruciale rol bij het genereren van kwalitatieve en/of kwantitatieve informatie omtrent de samenstelling van diverse matrices (o.a. plant, dier, voeding). Daar waar vloeistofchromatografie-tandem massaspectrometrie (LC-MS/MS) geschikt is om gevoelige en specifieke bepalingen te doen van vooraf geselecteerde componenten, is er binnen de analytische wereld de laatste jaren een verschuiving naar hoge-resolutie toestellen die ook niet vooraf geselecteerde componenten kunnen vinden met een groot onderscheidend vermogen, massa-accuraatheid, gevoeligheid en dynamisch bereik. Naast vloeistofchromatografie-massaspectrometrie (LC-MS) is er tevens de koppeling tussen gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS), een techniek die toelaat om vluchtige componenten te analyseren (vb. aroma-onderzoek, berengeurcomponenten, …).

Onderzoeksaanpak
De krachtige hoge resolutie massaspectrometer (HRMS) vormt  de basis van het platform, samen met toestellen inzetbaar voor GC-MS en LC-MS/MS. Het Meet@All onderzoeksplatform biedt de verschillende onderzoeksgroepen binnen ILVO toegang tot GC-MS, LC-MS/MS en LC-HRMS analysemogelijkheden om zo hun eigen onderzoek te complementeren, nieuw invalshoeken mogelijk te maken of een antwoord te bieden op vragen die tot op heden onopgehelderd bleven. Het onderzoeksteam en de omkadering zijn gestructureerd op drie (interactieve) niveaus met vaste overlegmomenten en takenpakketten: een strategische stuurgroep, een technische werkgroep en een operationele cel.

Relevantie/Valorisatie
Wij verwachten dat het meet@all platform de multidisciplinariteit en het gecoördineerd aanpakken stimuleert van huidige en toekomstige, strategisch belangrijke ILVO-onderzoeksnoden. Er komt een bredere waaier van toepassingsmogelijkheden, gaande van componentidentificatie, profilingstudies, … tot analyse van doelwitcomponenten in zeer diverse matrices. Dergelijke toestellen zijn onontbeerlijk om competitief te blijven in de wereld van proteomics, metabolomics, lipidomics, … (het “OMICS” tijdperk), gezien de immense diversiteit aan componenten die geanalyseerd kunnen worden: geneesmiddelen en residuen, metabolieten, organische componenten, proteïnen (en modificaties), peptiden, lipiden, glycoconjugaten en andere biologische componenten. De uitdieping van onderzoeksvragen verhoogt wellicht de slaagkans voor publicatie van onderzoeksresultaten. De vergaarde kennis wordt maximaal verspreid binnen ILVO door middel van interne communicatie, opleidingen en wetenschappelijke ondersteuning van onderzoekers. De opbouw van innovatieve knowhow verstevigt tevens ILVO’s positie als mogelijke onderzoekspartner binnen het (inter)nationale onderzoekslandschap.
AcroniemMEET@ALL
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/14 → …

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.