Melkvee- fruitteeltcafés

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Via de wervende titel "cafés" beoogt dit project na te gaan in hoeverre discussiegroepen belangrijk zijn in het leerproces van landbouwers. Op welke wijze kan een meetinstrument zoals de duurzaamheidsster MOTIFS  een tool zijn bij deze lerende discussiegroepen?  Kan het een hulpmiddel zijn voor een betere dienstverlening van de afdeling Monitoring en Studie (AMS)? En kunnen, omgekeerd, de representatieve bedrijfsgegevens over de Vlaamse land- en tuinbouw zoals verzameld voor het landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) van het Departement Landbouw en Visserij een databron zijn voor MOTIFS? Het uiteindelijk doel is om de landbouwers  een objectieve tool te bieden, welke hen toelaat om via participatieve processen te stimuleren om duurzamer te produceren.

  Onderzoeksaanpak
  Samen met AMS organiseren we discussiegroepen van telkens een tiental gespecialiseerde melkveehouders  die enkele keren per jaar samenkomen. We bespreken verschillende aspecten van duurzame bedrijfsvoering. Voor elk bedrijf verwerken we de bedrijfsgegevens uit het LMN tot een duurzaamheidsster (MOTIFS). We laten de landbouwers aan de hand van de ster bedrijfsresultaten vergelijken en ervaringen uitwisselen. Per bijeenkomst behandelen we een bepaald thema en nodigen we een expert uit ter ondersteuning van de discussies. Voor de evaluatie van de gewijzigde perceptie en kennis bij landbouwers nemen we zowel voor als na de discussiegroepen interviews af. Voor de fruittelers wordt door AMS een gelijkaardig traject opgezet in de nabije toekomst. ILVO maakt de duurzaamheidsster hiervoor gebruiksklaar.

  Relevantie/Valorisatie
  Het project vormt een leerproces zowel voor de landbouwers als de onderzoekers, die een beter inzicht krijgen in respectievelijk hun bedrijf, en het gebruik en de toepassing van MOTIFS. Het project is een interessante case om een interactief leerproces over duurzaamheid in de praktijk te testen met behulp van MOTIFS en om de LMN-gegevens meer ten dienste van de landbouwer te stellen. Als het proces op punt staat en zijn effect bewijst kan het voor andere sectoren uitgewerkt worden en opgenomen worden in de dienstverlening van het departement Landbouw en Visserij.  
  AcroniemMVCF
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/11/1131/03/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.