Melkveecafés ondernemerschap

 • Wauters, Erwin (Projectbegeleider)
 • Taragola, Nicole (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  ILVO heeft een ondernemersscan voor landbouwbedrijven ontwikkeld. In dit project wordt deze scan getoetst op zijn bruikbaarheid in de praktijk, als een praktisch hulpmiddel om duurzaam ondernemerschap met name in de melkveehouderij te stimuleren. De scan becijfert duurzaam ondernemerschap op Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven via aparte thema's: Visie-Strategie, Planning-Organisatie-Opvolging-Evaluatie, Netwerkvorming-Samenwerking, Risicobeheer, Opportuniteiten zien en realiseren-Pro-activiteit, Zoek- en leergedrag, Innovatie en Vakmanschap. Het uiteindelijk doel van het onderzoek is om deze scan, na validering, te laten gebruiken door voorlichters en studieclubs in de land- en tuinbouwsector, als een methode om de bedrijven naar duurzaamheid te begeleiden.

  Onderzoeksaanpak
  De Afdeling Monitoring en Studie (AMS) van het Vlaams Departement Landbouw en Visserij organiseert sinds twee jaar studieclubs ('Melkveecafés') met een 20-tal melkveehouders uit Oost-Vlaanderen en Antwerpen, waarin de economische, ecologische en sociale aspecten van duurzaamheid aan bod komen. Tijdens het Melkveecafé Ondernemerschap wordt de ondernemersscan van ILVO (Eenheid Landbouw & Maatschappij) uitgetest en geëvalueerd, en wordt nagegaan in welke mate deze geschikt is als instrument voor 'co-learning' in studieclubs.

  Relevantie/Valorisatie
  Het stimuleren van ondernemerschap in de land- en tuinbouw is één van de prioriteiten van het Vlaamse landbouwbeleid. Voorliggend onderzoek maakt deel uit van de acties die door het Beleidsdomein Landbouw worden genomen onder het motto "Landbouwer=Ondernemer²". Het ontwikkelen van een ondernemersscan en het nagaan van de toepassingsmogelijkheden ervan in studieclubs levert een concrete bijdrage tot het verhogen van de ondernemerscompetenties van Vlaamse land- en tuinbouwer.
  AcroniemMELK
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/111/01/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.