Melkveehouders willen beredeneerd en sneller operationeel schakelen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

De Operationele Groep MELKTOOLS mikt op een verbeterde economische weerbaarheid van de aangesloten melkveehouders. Aanleiding is de observatie dat de rendabiliteit van een gemiddeld melkveebedrijf in Vlaanderen in het derde kwartaal van 2020 onder het gemiddelde van de voorgaande 5 jaren dook. Een steeds groter wordende groep melkveebedrijven krijgt het in bepaalde periodes moeilijker  om financieel rond te komen. Het project neemt zich voor om de bevindingen ook uit te dragen naar de hele melkveesector.


Onderzoeksaanpak

We maken een gebruiksvriendelijke webgebaseerde rekentool die een individuele melkveehouder in staat moet stellen tussentijdse berekeningen te maken op de voor de sector belangrijkste sleutelparameters. De tool moet een bedrijf in staat stellen sneller en beredeneerder te schakelen bij keuzes op het operationele vlak. Het zijn immers precies die operationele keuzes die de uiteindelijke rendabiliteit bepalen. Deze tool is de missing link tussen alle andere tools of boekhoudpakketten die al bestaan.


Relevantie/Valorisatie

We verwachten dat de economische weerbaarheid van de betrokken melkveebedrijven verbetert via de rekentool en de glasheldere parameters die operationele en financiële/economische positie weerspiegelen. Dit inzicht laat naar verwachting toe om dagdagelijkse keuzes met meer vertrouwen en op basis van wetenschappelijke fundamenten te maken. Wat leidt tot betere financiële resultaten.


Financiering
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Vlaamse Overheid - L&V

Externe partner(s)
Boerenbond
Boerenbond Vereniging voor Innovatieve Projecten — Innovatiesteunpunt – Innovation Support Center for Agricultural and Rural Development (ISP)
AcroniemMELKTOOLS
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/2128/02/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.