Melkveehouders willen beredeneerd en sneller operationeel schakelen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

De rendabiliteit van een gemiddeld melkveebedrijf ligt in het derde kwartaal van 2020 onder het gemiddelde van de laatste 5 jaar. Het is duidelijk dat een steeds groter wordende groep melkveebedrijven het moeilijk heeft om financieel rond te komen. Deze operationele groep van melkveehouders wenst hun economische weerbaarheid te verbeteren en de resultaten van hun eigen bevindingen uit te dragen naar de hele melkveesector.


Onderzoeksaanpak

Deze operationele groep zal een gebruiksvriendelijke web gebaseerde rekentool ontwikkelen die een individuele melkveehouder in staat moet stellen tussentijdse berekeningen te maken op de voor de sector belangrijkste key parameters. Deze moeten hem dan in staat stellen sneller en beredeneerder te schakelen bij keuzes op het operationele vlak. De keuzes die ze operationeel maken zijn zeer bepalend voor de uiteindelijke rendabiliteit van hun bedrijf. Deze tool is de missing link tussen alle andere tools of boekhoudpakketten die al bestaan. 


Relevantie/Valorisatie

Via deze operationele groep wensen we de economische weerbaarheid van melkvee bedrijven te verbeteren door veehouders via een realtime web gebaseerde rekentool inzicht te geven in een aantal key parameters die het operationele en financiële/economische management van een bedrijf weerspiegelen. Dit inzicht laat toe de dagdagelijkse operationele keuzes met meer vertrouwen en op basis van wetenschappelijke fundamenten te maken. Dit leidt uiteindelijk tot betere bedrijfskeuzes en tot betere financiële resultaten voor de melkveehouder.


Financiering
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Vlaamse Overheid - L&V

Externe partner(s)
Boerenbond
Boerenbond Vereniging voor Innovatieve Projecten — Innovatiesteunpunt – Innovation Support Center for Agricultural and Rural Development (ISP)
AcroniemMELKTOOLS
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/03/2128/02/23