Melkveehouders willen beredeneerd en sneller operationeel schakelen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

De rendabiliteit van een gemiddeld melkveebedrijf ligt in het derde kwartaal van 2020 onder het gemiddelde van de laatste 5 jaar. Het is duidelijk dat een steeds groter wordende groep melkveebedrijven het moeilijk heeft om financieel rond te komen. De Operationele Groep MELKTOOLS wenst de economische weerbaarheid van de aangesloten melkveehouders te verbeteren en de bevindingen ook uit te dragen naar de hele melkveesector.Onderzoeksaanpak

We maken een gebruiksvriendelijke webgebaseerde rekentool die een individuele melkveehouder in staat moet stellen tussentijdse berekeningen te maken op de voor de sector belangrijkste key parameters. De tool  moet een bedrijf in staat stellen sneller en beredeneerder te schakelen bij keuzes op het operationele vlak. Het zijn immers precies die operationele keuzes die de uiteindelijke rendabiliteit bepalen. Deze tool is de missing link tussen alle andere tools of boekhoudpakketten die al bestaan.Relevantie/Valorisatie

We verwachten dat de economische weerbaarheid van de betrokken melkveebedrijven verbetert via de rekentool en de glasheldere parameters die operationele en financiële/economische positie weerspiegelen. Dit inzicht laat naar verwachting toe om dagdagelijkse keuzes met meer vertrouwen en op basis van wetenschappelijke fundamenten te maken. Wat leidt tot betere financiële resultaten.Financiering
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Vlaamse Overheid - L&V

Externe partner(s)
Boerenbond
Boerenbond Vereniging voor Innovatieve Projecten — Innovatiesteunpunt – Innovation Support Center for Agricultural and Rural Development (ISP)
AcroniemMELKTOOLS
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/03/2128/02/23