Mentaal welbevinden begint op school

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het project ‘Mentaal welbevinden begint op school” heeft als belangrijkste doelstelling om een educatief traject rond mentaal welzijn te ontwikkelen op maat van de doelgroep jonge landbouwers en studenten in de verschillende land- en tuinbouwrichtingen in het hoger onderwijs. 


Onderzoeksaanpak

Er wordt participatief gewerkt aan de doorvertaling van de geluksdriehoek naar een educatief traject op maat van jonge landbouwers en studenten. De wetenschappelijke kennis vanuit VIGL en ILVO wordt samengebracht en afgestemd op praktische kennis van landbouwers (Groene Kring, Jong ABS), hulporganisatie Boeren op een Kruispunt (BoeK) en het hoger landbouwonderwijs (Odisee Hogeschool).


Relevantie/Valorisatie

In het kader van het actieplan welbevinden werden verschillende individuele en groepsgesprekken georganiseerd met landbouworganisaties en actieve land- en tuinbouwers. Uit die gesprekken blijkt dat er in het huidige Vlaamse  landbouwonderwijs weinig tot geen aandacht wordt besteed aan de zogenaamde ‘soft skills’, zoals veerkracht en omgaan met stress. Bovendien wordt heel expliciet aangegeven dat het nodig is om de toekomstige land- en tuinbouw(st)ers ook hierin op te leiden, zodat ze beter voorbereid zijn. Er is een grote nood om in het landbouwonderwijs ook in te gaan op mogelijke uitdagingen waarmee je als landbouwer geconfronteerd wordt en hoe je daar dan kan mee omgaan. Dit projectvoorstel speelt dus heel gericht in op een aantal van de geïdentificeerde noden uit het werkveld. 

AcroniemEIP MWB
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/12/2130/11/23