Milieukundig en economisch verantwoord fosforgebruik in de landbouw

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit onderzoek in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij achterhaalt welk fosforniveau in de bodem dient aangehouden te worden, zodat er enerzijds geen fosfortekort optreedt voor het gewas, en zodat anderzijds de fosforverliezen naar het milieu beperkt zijn. Het gaat om een delicaat evenwicht. Bovendien is de uitdaging om de meetmethode te vinden die tegelijk de fosforbeschikbaarheid voor het gewas als de fosforverliezen het best weergeeft. Het finale doel is dat er op basis van de onderzoeksresultaten adviserende richtlijnen voor een duurzame fosforbemesting voor de Vlaamse bodems worden uitgeschreven. In Vlaanderen bevatten heel wat landbouwgronden hoge gehaltes aan fosfor. Er is dan kans op (ongewenste) uitloging naar de Vlaamse wateren (eutrofiëring), en vevolgens op verminderde waterkwaliteit, algenbloei of vissterfte.

Onderzoeksaanpak
We bekijken eerst welke methode het best is om de fosforbeschikbaarheid te bepalen. We doen dat aan de hand van een literatuurstudie en via empirische potproeven, lange termijn veldproeven en kolomproeven. De methode P-AL (extractie van bodem in ammoniumlactaat), die momenteel reeds in Vlaanderen wordt gebruikt, komt als beste methode uit de vergelijking, zo blijkt. We zoeken vervolgens de ideale streefzone voor P-AL, namelijk het bodemfosforniveau dat zowel voor de landbouw (optimale gewasopbrengst) als voor het milieu (beperkte fosforverliezen) aanvaardbaar is. Om dit streefniveau te bereiken stellen we bemestingsstrategieën op met behulp van een literatuurstudie, labo- en veldproeven. In de evaluaties worden zowel de  bemestingstechnieken als de bemestingsdosissen bekeken. 

Relevantie/Valorisatie
Er zijn praktisch bruikbare resultaten aan het einde van dit project. Na de methodologische evaluatie kunnen we vertrouwen op de huidige gekozen meetmethodes voor fosforbeschikbaarheid in de bodem. Er is ten tweede een tool om wetenschappelijk gebaseerde aanbevelingen te geven voor gewenste bodemfosforgehaltes in Vlaamse bodems. Daarbij is een optimale bodem-pH zeer belangrijk. Ten derde zijn er adviezen en een code van goede praktijk uitgeschreven om de optimale fosforniveaus te bereiken en te behouden. De maatschappelijke relevantie is dat Vlaanderen, indien deze aanbevelingen worden gevolgd, zowel qua technieken als qua hoeveelheden kan evolueren naar een meer verantwoord fosforgebruik dat zowel goed is voor de landbouw als voor het milieu.
AcroniemVLM FOSFOR
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1531/01/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.